Aleksander Fredro

Hrabia herbu Bończa. Urodził się 20 czerwca 1793 r. w Surochowie koło Jarosławia; zmarł 15 lipca 1876 r. we Lwowie – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, ziemianin, oficer, wolnomularz, tworzył w epoce romantyzmu. Uważany jest za najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury polskiej. Do Beńkowej Wiszni rodzice Aleksandra Fredry sprowadzili się w 1797 roku. Nauki pobierał w domu rodzinnym, nigdy nie uczęszczał do szkół publicznych. 12 stycznia 1806 roku w pożarze dworu w Beńkowej Wiszni zginęła jego matka Marianna Fredro. Ojciec Jacek Fredro przeniósł się wraz z nim do Lwowa. W 1818 roku, mając 25 lat, napisał pierwszą ważną komedię Pan Geldhab. W 1829 roku wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tym okresie przerwał działalność literacką pod wpływem ataków krytyki i na kilkanaście lat zaprzestał twórczości, pisząc jedynie w latach 1846–1848 pamiętniki z czasów napoleońskich Trzy po trzy. Po 1857 otrzymał francuski Medal Świętej Heleny. Od 1861 roku był posłem do Sejmu Krajowego. Był autorem komedii obyczajowych z życia szlachty, głównie prowincjonalnej. Pisywał również wiersze, poematy, aforyzmy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro

W uznaniu zasług dla polskiej kultury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000736/O/M20220736.pdf 

Przydatne linki: 

Materiały edukacyjne:

Materiały filmowe:

Scenariusze zajęć: