Aleksandra Piłsudska

Aleksandra Piłsudska ze Szczerbińskich urodziła się 12 grudnia 1882 r. w Suwałkach. Była działaczką niepodległościową, służyła w Legionach Polskich, została odznaczona Orderem Virtuti Militari. W roku 1904 wstąpiła do PPS. Brała udział w wielu akcjach bojowych. Po przeprowadzce do Lwowa, pracowała w biurze fabrycznym, współpracowała ze Związkiem Strzeleckim oraz współtworzyła Towarzystwo Opieki nad Więźniami Politycznymi.

W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich była komendantką kurierek legionowych. Działała w konspiracji, za co była internowana w obozie w Szczypiornie. Po zwolnieniu wróciła do Warszawy, gdzie pracowała jako urzędniczka. W Polskiej Organizacji Wojskowej była kurierką i wywiadowcą. Od 1926 r. prowadziła działalność honorową i społeczną. Zasiadała w Kapitule Orderu Virtuti Militari. Działała w stowarzyszeniach „Nasz Dom” i „Rodzina Wojskowa”, w Komitecie Opieki nad Najbiedniejszymi Mieszkańcami Warszawy „Osiedle”, w towarzystwie „Opieka”, w Unii Obrończyń Ojczyzny, w głównej komisji rewizyjnej obywatelskiego Komitetu Akcji Pomocy Zimowej. Współredagowała wspomnienia uczestniczek działań niepodległościowych.

Józefa Piłsudskiego poznała w maju 1906.  Urodziła mu 2 córki Wandę i Jadwigę. Ich ślub odbył się 25 października 1921 r. w Belwederze, dopiero po śmierci pierwszej żony Marii.

Po wybuchu II wojny światowej, ewakuowała się z Polski. Osiadła ostatecznie w Londynie, gdzie zmarła 31 marca 1963 r. Została pochowana na cmentarzu North Sheen. 28 października 1992 r. jej prochy zostały złożone w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Piłsudska 

W uznaniu wybitnej działalności niepodległościowej i społecznej Aleksandry Piłsudskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej

Przydatne linki:

Materiały filmowe:

Scenariusze zajęć: