Antoni Baraniak

Arcybiskup Antoni Baraniak, salezjanin, doktor prawa kanonicznego, przed II wojną światową był sekretarzem prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. Podczas wojny razem z nim znalazł się na uchodźstwie, a w 1945 roku powrócił do Polski. We wrześniu 1953 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki, jako jeden z najbardziej zaufanych współpracowników kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był torturowany w areszcie przy ul. Rakowieckiej – w ten sposób komuniści chcieli wymusić na nim zeznania obciążające prymasa. Wolność odzyskał w 1956 roku. Od 1957 roku był arcybiskupem metropolitą poznańskim, uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. W 2024 roku przypada 120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=470DB997878B521CC12589FD003E50E2&symbol=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000839/O/M20230839.pdf

Netografia:

W naszej bibliotece:

  1. Arcybiskup Antoni Baraniak / Konrad Białecki, Rafał Łatka // Biuletyn IPN. – 2017, nr 11, s. 128-136
  2. Arcybiskup Antoni Baraniak : (1904-1977) / Jolanta Hajdasz // Biuletyn IPN. – 2018, nr 7/8, s. 72-80
  3. Arcybiskup Antoni Baraniak. [Film] – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2018
  4. Kościół w PRL / Jan Żaryn ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : IPN, 2004
  5. Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego 1945-1955 / Antoni Dudek // Wiadomości Historyczne. – 1992, nr 5, s. 274-284