Bajka z morałem

W maju 2023 r. został zakończony ósmy cykl spotkań pod nazwą  Bajka z morałem w grupie 5-latków Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie. Zajęcia edukacyjne odbywały się w miesiącu w okresie luty – kwiecień 2023 r.

Ogółem odbyło się sześć spotkań czytelniczych.  Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zawarcia z dziećmi kontraktu  i zapoznania się z ogólnymi celami zajęć. Kolejne spotkania wprowadzały dzieci w  świat bajek, baśni i opowiadań, które wskazywały dzieciom to co dobre i złe, budowały system wartości i kształtowały odporność emocjonalną. Dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać uczucia i emocje.  Przekazywane treści pozwoliły im rozwijać i poszerzać wiedzę o otaczającym  świecie, kształtować przynależność do grupy i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad.

Na pamiątkę spotkań grupa otrzymała dyplom, a każde dziecko medal Super znawca bajek.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak