Bajka z morałem

W lutym 2021 r. został zakończony cykl spotkań z elementami biblioterapii pod nazwą  Bajka z morałem  w grupach  4 i 5-latków Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się w salach lekcyjnych jeden raz w tygodniu w okresie luty–marzec 2021 r. W każdej grupie przeprowadzone zostało sześć spotkań.

Tematyka czytanych utworów wprowadzała dzieci w świat bajek, baśni i opowiadań, które miały na celu  wzbogacenie ich wyobraźni, doskonalenie umiejętności słuchania, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zawarcia z dziećmi kontraktu i zapoznania się z ogólnymi celami zajęć. W dalszej części spotkań tematyka czytanych utworów związana była z edukacją społeczno-emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwoliły one dzieciom w przystępny sposób zrozumieć pewne zależności, rozwijać i  poszerzać wiedzę o otaczającym ich świecie.

Podsumowaniem zdobytych przez dzieci wiadomości było nabycie umiejętności właściwego podziału poznanych wartości. Uśmiechnięta i smutna  „buzia” symbolizowały postępowanie zgodne lub niezgodne z przyjętymi  normami społecznymi. Na zakończenie cyklu spotkań grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Paniom Wychowawczyniom dziękujemy za współpracę.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak