Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy SBP

„Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” to ogólnopolskie czasopismo elektroniczne, które stanowiło integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Powstało z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń. Na łamach czasopisma były zamieszczane artykuły teoretyczne i praktyczne, sprawozdania, komunikaty, recenzje i omówienia oraz materiały przydatne w praktyce bibliotecznej, które wpisywały się się w tematykę poszczególnych numerów. Biuletyn był publikowany na licencji Creative Commons. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0. Od roku 2021 publikacja Biuletynu została zawieszona.