Czytanie wartości – 2019/2020

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy szóstą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu od 07.10.2019 r. do 17.02.2020 r. Odbyło się 16 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach, bajkach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji została podzielona na pięć obszarów: szacunek, uczciwość, empatia, rodzina, dobre maniery. Czytanie każdej wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównywały je do różnych, znanych sobie sytuacji. Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.

Na zakończenie, w ramach ewaluacji, dzieci tworzyły Drzewo wartości, na którym umieszczały wszystkie zapamiętane pozytywne cechy charakteru, zaś cechy negatywne lokowały w słoiczku, który zamknęły i umieściły pod drzewem jako nie warte naśladowania. Dzieci wykazały zachowania zgodne z obowiązującymi normami postępowania. Wykonana praca pozostała w klasie.

W projekcie wykorzystano pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia : Dorota Kulawiak