Czytanie wartości 2020/2021

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy siódmą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Realizacja zajęć rozpoczęła się planowo 07.10.2020 r., jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju COVID-19 i naukę zdalną uczniów część spotkań uległa przesunięciu. Projekt zakończył się 17.03.2021 r.

Ogółem odbyło się 10 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji dotyczyła czterech obszarów: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, rodziny-emocji. Czytanie o każdej z tych wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, zdobywali wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie sytuacji.

W projekcie wykorzystano m.in. pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Tekst: Dorota Kulawiak