„Czytanie wartości” 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 zakończyliśmy dziesiątą edycję spotkań z uczniami  klasy I a i I b Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w ramach projektu Czytanie wartości. Zajęcia rozpoczęły się 06. 10. 2023 r. i trwały do 19. 01. 2024 r. Ogółem odbyło się 16 spotkań, których celem było budowanie systemu wartości dziecka, wskazywanie tego co dobre i złe, rozpoznawanie i nazywanie uczuć – emocji, podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania, skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych wartości dotyczyła czterech obszarów: rodziny-emocji, patriotyzmu, uczciwości-szacunku, odpowiedzialności-dobra – zła.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie”, to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, który wpisywał się w treści prowadzonych zajęć. Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie przykładów. Zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Wychowawczyniom  klasy I a i I b serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak