Konferencja „Biblioteki pedagogiczne województwa śląskiego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych”


16–17 czerwca 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym RODN „WOM” w Złotym Potoku odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych województwa śląskiego Biblioteki pedagogiczne województwa śląskiego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy filii oraz nauczyciele bibliotek pedagogicznych województwa śląskiego. W czasie dwudniowych obrad nauczyciele bibliotekarze mieli możliwość wymiany doświadczeń z zakresu współczesnych wyzwań edukacyjnych. Wykład inauguracyjnyInformacja, komunikacja, interakcja – wirtualna rzeczywistość bibliotek pedagogicznych wygłosiła Pani Katarzyna Wilk. Problemami poruszanymi podczas obrad były m.in.: nowa forma doskonalenia zawodowego, którą są sieci współpracy i samokształcenia, otwarte zasoby edukacyjne, wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji bibliotek, oraz udostępnianie przez biblioteki pedagogiczne nowoczesnych form książki.

Anna Płusa
Zdjęcia: Lucyna Jabłeka