Konferencja regionalna „Biblioteka centrum promocji czytelnictwa”


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie była organizatorem Konferencji regionalnej „Biblioteka centrum promocji czytelnictwa”, która odbyła się 10 grudnia 2014 r. W konferencji uczestniczyły 84 osoby: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze oraz nauczyciele języka polskiego. Konferencja zamknęła obchody Roku Czytelnika w częstochowskiej bibliotece i jej filiach.

Prelegent Zbigniew Stańczyk

Tematyka spotkania dotyczyła głównie zagadnień związanych z czytelnictwem, informacją bibliograficzną oraz promocją literatury wśród dzieci i młodzieży. W pierwszej części konferencji wykłady wygłosili zaproszeni goście: Edyta Skoczylas-Krotla, Alina Grabna oraz Zbigniew Stańczyk. Zaproszonych gości oraz uczestników powitała wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych Renata Lipniewska.

Pierwszym z prelegentów był Zbigniew Stańczyk, który wygłosił referat Bibliografia regionalna Częstochowy i regionu częstochowskiego. Zagadnienia opracowania i metodyki. Zbigniew Stańczyk jest członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego oraz pracownikiem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie; autor Bibliografii regionu częstochowskiego i Bibliografii województwa częstochowskiego. Podczas jego wystąpienia słuchacze mieli możliwość zapoznania się z problemami dotyczącymi tworzenia bibliografii Częstochowy, zarówno tej drukowanej – tradycyjnej oraz elektronicznej – udostępnianej użytkownikom w wersji online.

    Uczestnicy konferencji

Projekty edukacyjne a czytelnictwo to prelekcja wygłoszona przez Alinę Grabną – Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz nauczyciela bibliotekarza w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie. Prelegentka podzieliła się swoimi doświadczeniami zawodowymi w zakresie pracy z młodzieżą w obszarze realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych.

Książka w dziecięcym świecie  to tytuł wystąpienia, który wygłosiła dr Edyta Skoczylas-Krotla, pracownik Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Jana Długosza w Częstochowie. W swoim wykładzie dr Skoczylas-Krotla poruszyła zagadnienia dotyczące wpływu książki i literatury na osobowość dziecka. Zwróciła również uwagę na znaczenie czytelnictwa w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz plastycznym dzieci.

Następnie zaprezentowane zostało w formie filmu podsumowanie działań promujących czytelnictwo w PBP RODN „WOM” w Roku Czytelnika.

Część pierwsza konferencji zakończona została losowaniem upominków dla uczestników konferencji, które ufundował redaktor miesięcznika Biblioteka w Szkole.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, które poprowadzili nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie.
Część warsztatowa obejmowała następujące szkolenia:

  • Czytelnictwo oczami plastyki
  • Wykorzystanie urządzeń mobilnych w edukacji czytel­ni­czej i medialnej
  • Edukacyjne walory komiksu
  • Czytelnictwo a projekty edukacyjne.

Agata Arkabus
Zdjęcia: Anna Płusa

Zobacz także:
Materiał filmowy
galeria