Konferencja „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z biblioteką szkolną”


W dniach 8–10 września 2014 roku pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie uczestniczyli, na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w konferencji: Wspomaganie pracy szkół we współpracy z biblioteką szkolną.

Podczas konferencji przedstawiono wiele przykładów dobrych praktyk realizowanych w bibliotekach pedagogicznych. Również nasi pracownicy: Katarzyna Kucharzewska, Anna Dąbrowska i Anna Hiller zaprezentowali działania naszej placówki:

  • Edukacja filmowa i dziennikarska uczniów gimnazjum,
  • Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie w zakresie edukacji czytelniczej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Anna Hiller
Zdjęcia: Edyta Polak, Katarzyna Kucharzewska