Szkolenia dotyczące obsługi katalogów online


Proponujemy radom pedagogicznym lub mniejszym grupom zainteresowanych nauczycieli bezpłatne szkolenia związane z wykorzystaniem katalogów online – Materiały dla nauczycieli w zbiorach PBP – jak je wyszukać i zarezerwować, nie wychodząc z domu.
Celem tych spotkań jest wskazanie możliwości wyszukiwania interesujących zbiorów, nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się katalogiem on-line, samodzielnego sporządzania zestawień bibliograficznych i obsługi własnego konta bibliotecznego.

Kontakt: Beata Raczyńska, raczynska@womczest.edu.pl, tel. 34 361 28 74.