DODATKOWE USTAWY

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego : Dz. U. z 2020 r. poz. 540
  Dz.U. 2020 poz. 540
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej : Dz. U. z 2020 r. poz. 181
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej : Dz. U. z 2019 r. poz. 2268
  D20192268.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci : Dz. U. z 2017 r. poz. 1851
  D20171851L.pdf
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci : Dz. U. z 2016 r. poz. 195 : Dz. U. z 2016 r. poz. 195
  D20160195.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki : Dz. U. z 2019 r. poz. 1194
  Dz.U. 2019 poz. 1194
 • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami : Dz. U. z 2019 r. poz. 1078
  Dz.U. 2019 poz. 1078
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy : Dz.U. z 2018 r. poz. 917
  D20180917L.pdf

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy  : Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
  D20161666.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny : Dz.U. z 2018 r. poz. 1025
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej : Dz. U. z 2016 r. poz. 1764
  D20161764.pdf
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2371
  D20172371.pdf
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2312
  D20172312.pdf
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych : Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
  D20172203.pdf
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2162
  D20172162.pdf
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2161
  D20172161.pdf
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2016 r. poz. 1984
  D20161984.pdf
 • Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. : Dz. U. z 2017 r. poz. 108
  D20170108.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki : Dz. U. z 2018 r. poz. 87
  D20180087L.pdf
  D20180087.pdf
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 : Dz. U. z 2019 r. poz. 1997
  D20191997.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 : Dz. U. z 2019 r. poz. 932
  D20190932.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 : Dz. U. z 2018 r. poz. 1144
  D20181144.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019 : Dz. U. z 2018 r. poz. 1056
  D20181056.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów : Dz. U. z 2018 r. poz. 1177
  D20181177.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Dz. U. z 2017 r. poz. 880
  D20170880.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Dz. U. z 2018 r. poz. 1191
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym : Dz. U. z 2018 r. poz. 1451
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego : Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
  D20171257.pdf
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej : Dz. U. z 2017 r. poz. 2184
  D20172184.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych : Dz.U. 2018 poz. 128
  D20180128L.pdf
  D20180128.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2020 r. poz. 207
  Dz.U. 2020 poz. 207
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia : Dz.U. 2018 poz. 190
  D20180190.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2020 r. poz. 214
  Dz.U. 2020 poz. 214
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2019 r. poz. 2117
  D20192117.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. 2018 r. poz. 1868
  Dz.U. 2018 poz. 1868
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą : Dz. U. z 2018 r. poz. 1494
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim : Dz.U. z 2018 r. poz. 931
  D20180931L.pdf
  D20180931.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” : Dz. U. z 2018 r. poz. 962
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki : Dz. U. z 2020 r. poz. 112
  D20200112.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki : Dz.U. z 2018 r. poz. 947
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych : Dz. U. z 2020 r. poz. 114
  D20200114.pdf
 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2019 r. poz. 2227
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk : Dz. U. z 2018 r. poz. 1475
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 Dz.U. 2019 poz. 2446
  D20192446.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 : Dz. U. z 2019 r. poz. 1662
  Dz.U. 2019 poz. 1662
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 : Dz. U. z 2018 r. poz. 2446
  Dz.U. 2018 poz. 2446
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2395
  D20172395.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 : Dz. U. z 2016 r. poz. 2298
  D20162298.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej : Dz.U. z 2019 r. poz. 321
  Dz.U. 2019 poz. 321
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych : Dz. U. z 2015 r. poz. 1881
  D20151881.pdf