Dyktuś 2019

To już siedemnasta edycja Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych.

Po przeprowadzonych w szkołach wstępnych eliminacjach, do udziału w finale zgłosiło się 27 uczniów z 14 szkół podstawowych. Finaliści spotkali się 9 maja 2019 roku w Auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i po powitaniu przez wicedyrektora ds. Bibliotek Pedagogicznych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – panią Renatę Lipniewską, rozpoczęli pisanie dyktanda. Jak każdego roku tekst dyktanda znajdował się w zalakowanej kopercie, którą komisyjnie otwarto przy wszystkich uczniach. Zmagania trwały ponad godzinę.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród  odbyło się 21 maja 2019 roku. Oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców, przybyli także zaproszeni goście – pani Magdalena Dębska – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Maria Świniarska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie, pani Magdalena Krzemińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie. Wszystkich przybyłych powitała pani Renata Lipniewska. Spotkanie rozpoczął występ taneczny uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie przygotowany przez panią Ewę Tomalę-Brodecką, następnie głos zabrała pani Magdalena Dębska.

Jak każdego roku, odczytany został tekst dyktanda. Skala trudności zawsze robi duże wrażenie na osobach dorosłych. Czasami trudno uwierzyć, że można napisać taki tekst bez błędu. W tym roku Mistrz popełnił tylko jeden błąd ortograficzny. Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród, które zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Częstochowy pana Krzysztofa Matyjaszczyka, pod którego patronatem odbywa się już kolejna edycja konkursu.

A oto nagrodzeni:

Mistrz Ortografii

Patrycja Czarnecka – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

Wicemistrz Ortografii

Milena Majewska – Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

Wiktor Czołgosz – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Wyróżnienia

Jakub Wiśniewski – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Emilia Zgrzebna – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

Tytus Cieślak – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Aleksander Cichoński – Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

Tomasz Żurek – Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Lena Stryjewska – Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

Jakub Kołodziej – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

Wszystkim Uczniom gratulujemy i dziękujemy za udział w Dyktusiu 2019. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie dzieci do zmagań ortograficznych. Zapraszamy za rok. Dyktuś będzie obchodził już osiemnaste urodziny!

Organizatorzy: Anna Janas, Katarzyna Małasiewicz, Ewa Tomala-Brodecka, Joanna Resakowska

galeria