Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Ma on na celu przede wszystkim podejmowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Główne obchody DBI w roku 2023 przypadły na dzień 7 lutego.

W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie zajęcia edukacyjne w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 10, 16, 27 lutego, a przeprowadziły je nauczyciele bibliotekarze Marta Małek oraz Barbara Witkowska.

W pierwszych zajęciach pt. „Złodzieje czasu – dziecko w świecie nowoczesnych technologii” uczestniczyły dzieci sześcioletnie z Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, dlaczego urządzenia ekranowe nazywane są „złodziejami czasu” i jakie są skutki nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych. Uczestnicy poznali również sposoby na kreatywne spędzanie wolnego czasu bez tabletu, komputera czy telefonu. Prowadzące omówiły najważniejsze zasady bezpiecznego i rozsądnego korzystania z urządzeń ekranowych i internetu. Dzieci wykonywały prace plastyczne oraz brały udział w zabawach ruchowych.

W kolejnych zajęcia realizowanych z okazji obchodów DBI uczestniczyli uczniowie klas 4 i 5 ze Szkoły Podstawowej w Witkowicach. W trakcie spotkania pt. „PrzeGRAĆ życie – jak nie uzależnić się od gier i internetu?” uczniowie zastanawiali się nad korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu. Następnie uczestnicy podzieleni na dwie grupy rozważali plusy i minusy wynikające z grania w gry komputerowe i przedstawiali swoje argumenty przemawiające za i przeciw. Po obejrzeniu filmu pt. „Komputeromania” uczniowie wymieniali skutki nadużywania gier i internetu. Uświadomili sobie jak ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu i kontrolowanie go w sieci.

Uczestnicy dowiedzieli się również co to jest higiena cyfrowa, dobrostan cyfrowy i dlaczego ważne jest przestrzeganie pewnych zasad i netykiety w korzystaniu z internetu i urządzeń ekranowych. Nowoczesne technologie powinny nam służyć, a nie szkodzić. Dlatego należy z nich korzystać rozsądnie i z umiarem.

W ostatnim spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 3 z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej w Częstochowie. Podczas zajęć pt. „Cyberprzemoc- jak jej przeciwdziałać?” uczniowie opowiadali jak spędzają czas wolny oraz jak często i w jakim celu korzystają z internetu i urządzeń ekranowych. Uczestnicy wymieniali również korzyści i zagrożenia internetu. Prowadząca przybliżyła uczniom pojęcie cyberprzemocy oraz uświadomiła jakie są formy przemocy elektronicznej. Następnie uczestnicy obejrzeli filmik pt. „Dobry żart” i wspólnie zastanawiali się w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy rówieśniczej.

Na zakończenie uczniowie wykonali pracę plastyczną związaną tematycznie z Dniem Bezpiecznego Internetu. W zajęciach zorganizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu wzięło udział 70 uczniów i 7 nauczycieli.

Tekst i zdjęcia: Marta Małek