Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). Parlament Europejski zatwierdził decyzję w tej sprawie 17 maja 2017 r.

Hasło przewodnie ERDK brzmi: Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością.

Celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są:

  • zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego,
  • zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości,
  • wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

W ramach obchodów ERDK zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń  na poziomie centralnym, krajowym i regionalnym.

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynatorem działań Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – netografia:

http://erdk2018.pl/pl

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/2018-europejskim-rokiem-dziedzictwa-kulturowego-8110.php

http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/erdk2018

http://mck.krakow.pl/images/upload/edukacja/erdk_2018/ERDK_prezentacja_10_10.pdf

http://kreatywna-europa.eu/europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl

http://europedirect-slask.gapr.pl/aktualnosci/57d01b0b6832333489060000

https://twitter.com/erdk2018

https://www.youtube.com/watch?v=SzWUHUAT5DU