Ferie w bibliotece

Oferta zajęć dla różnych grup wiekowych na okres ferii zimowych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Częstochowie:

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Warto pomagać (w dniach 11-15. II oraz 18. II i 22. II)

Zajęcia na podstawie bajki Jak Piotruś pierwszą kostkę domina odnalazł – bajka z projektu „Mądre bajki z całego świata” (seria Efekt Domina). Zajęcia uczą życzliwości i empatii dla innych; w ich efekcie dzieci zrozumieją, że mogą ruszyć pierwszą kostkę swojego małego domina zmian ku dobremu. Czas trwania: 60 minut.

Kontakt: Katarzyna Kucharzewska (34) 360 60 04, w. 107

Bajka po polsku i po angielsku (w dniach 11-14. II)

Głównym punktem zajęć jest czytanie bajki równocześnie po polsku i po angielsku, połączone z oglądaniem ilustracji na slajdach, elementami nauki języka angielskiego, kolorowaniem i zabawami ruchowymi prowadzonymi w języku polskim i angielskim. Czas trwania: 60 minut.

Kontakt: Marta Małek (34) 360 60 04, w. 250

DLA WSZYSTKICH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Bezpieczne ferie… z Internetem (w dniach 11-14. II)

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz edukacyjnym zastosowaniem komputera i Internetu. Poszerzą również swoją wiedzę na temat zagrożeń w Internecie (tj. mowa nienawiści, oszustwa internetowe, wyłudzanie danych osobowych) i dowiedzą się, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych w sieci. Na zajęciach poruszony będzie także problem nadmiernego korzystania z komputera i Internetu oraz zjawisko cyberprzemocy. Czas trwania: 90 minut.

Kontakt: Marta Małek (34) 360 60 04, w. 250

Kalendarz małego czytelnika (w dniach 11-15. II oraz 18-22. II)

Warsztaty czytelniczo-plastyczne. Czas trwania: 90 minut.

Kontakt: Marek Czarnołęski (34) 360 60 04, w. 107

DLA KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Czytam, bo lubię (w dniach 11-15. II oraz 18. II i 22. II)

Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii. Czas trwania: 90 minut.

Kontakt: Katarzyna Kucharzewska (34) 360 60 04, w. 107

DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS III GIMNAZJUM

Pudełko szczęścia – warsztaty arteterapeutyczne (w dniach 11-15. II oraz 18. II i 22. II) Warsztatowe zajęcia wyrażania siebie i własnych emocji, budowania swojego ja i wzmacniania poczucia wartości. Zajęcia z elementami arteterapii (techniki plastyczne). Czas trwania: 90 minut.

Kontakt: Katarzyna Kucharzewska (34) 360 60 04, w. 107

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

Multimedialny polonista – wirtualna tablica jako narzędzie do tworzenia pomocy interaktywnych dla uczniów (14. II. 2019, godz. 10.30-12.00) – warsztaty

Rola biblioteki szkolnej w kształceniu kompetencji kluczowych (20. II. 2019, godz. 10.00-13.00) – seminarium

Kontakt: Anna Płusa (34) 360 60 04, w. 255

 

GRUPY ZORGANIZOWANE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE I USTALENIE TERMINU