Finał Powiatowego Konkursu Literackiego „W pustyni i w puszczy – co było dalej…” – relacja

20 kwietnia 2016 o godz. 16.00 w Auli FORUM RODN „WOM” w Częstochowie odbył się finał Powiatowego Konkursu Literackiego W pustyni i w puszczy – co było dalej…
Konkurs, którego organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaproponowany został uczniom klas IV – VI w związku z ogłoszeniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników miało miejsce w Auli FORUM naszego ośrodka.
W konkursie uczestniczyło 38 uczniów szkół powiatu częstochowskiego. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów oraz upowszechnianie twórczości Henryka Sienkiewicza. Podczas uroczystości odczytane zostały wybrane fragmenty powieści. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, natomiast laureaci konkursu nagrody książkowe.
W dniach 2-15 kwietnia 2016 roku odbywały się posiedzenia komisji konkursowej. Biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność przedstawionej historii, świadome i twórcze nawiązanie do powieści W pustyni i w puszczy, poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i językową, szczególne walory artystyczne prac, komisja w składzie: Anna Płusa – przewodnicząca, Izabela Bajor, Justyna Galińska, Krzysztof Górecki, Barbara Witkowska postanowiła przyznać:
Wyróżnienie
Patrycja Płuska – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie. Opiekun: Pani Maria Uflewska
Jan Fabrykowski uczeń klasy IV Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie. Opiekun: Pani Alina Błaszczyk
III miejsce
Kamila Jedynak uczennica Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. Opiekun: Pani Joanna Siorek
Kinga Walencka uczennica Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie. Opiekun: Pani Halina Wychrystenko
II miejsce
Dominika Hasikowska uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach. Opiekun: Irena Grzegorczyk
Kacper Michalski uczeń klasy V Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. Opiekun: Pani Mirosława Wtorkowska
I miejsce
Magdalena Weżgowiec uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Opiekun: Pani Ewa Ossowska

Izabela Bajor
fot. Mariusz Trenda
galeria