Biblioterapia w kształtowaniu postaw oraz wartości dzieci i młodzieży – spotkanie I