Projekt edukacyjny: Polskie tradycje i obrzędy ludowe – Kłobuck 2015