Przegląd Pieśni i Piosenek o Kosmosie pod honorowym patronatem Dyrektora Muzeum we Fromborku – 2023