Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny – 2019

« z 2 »