Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Książki naszych marzeń” – 2015