Gra miejska „Częstochowskie tajemnice: Halina Poświatowska”

Portret Haliny Poświatowskiej. Tytuł i miejsce gry miejskiej.

W ramach realizacji międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Literacka mapa Częstochowy” w dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyła się gra miejska „Częstochowskie tajemnice: Halina Poświatowska”. Wydarzenie przygotowały nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie: Monika Wąsińska i Elżbieta Szajbel wraz z uczniami oraz nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Cele gry obejmowały:
– popularyzację postaci Haliny Poświatowskiej – częstochowskiej poetki,
– kształtowanie poczucia własnej tożsamości, jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie we własnym środowisku,
– rozwój kompetencji kulturowych, społecznych, obywatelskich,
– zapoznanie z miejscami o szerokim spektrum oddziaływania kulturowego w Częstochowie,
– integracja zespołowa, aktywność społeczna i współrywalizacja.

Gra miejska rozpoczęła się i zakończyła w auli im. Zofii Idzikowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
W grze uczestniczyli nauczyciele i uczniowie częstochowskich szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza, Szkoła Podstawowa nr 2  im. K. K. Baczyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego.

Zadaniem uczestników gry było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi umiejscowionymi na Mapie Gry (Ławeczka Poświatowskiej, Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej, Centrum Informacji Turystycznej, Teatr im. Adama Mickiewicza) oraz poprawne wykonanie wyznaczonych zadań. Za każde wykonane zadanie zespół uczniów otrzymywał potwierdzenie zaliczenia – naklejkę, którą naklejał w odpowiednim miejscu na Mapie Gry. Podczas gry liczyło się tempo wykonywania zadań.

Zwycięską drużyną zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie, którzy otrzymali dyplom oraz nagrody rzeczowe. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali na zakończenie występu muzycznego uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie oraz każda drużyna szkolna otrzymała dyplom za udział i drobne upominki.

Galeria

dr Agata Arkabus