II Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – ulubiona dyscyplina sportu

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie, pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie.

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Projekt ekslibrisu musi być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie może przekroczyć obramowania wybranego wzoru (koło, kwadrat lub prostokąt). Ekslibris powinien być związany z ulubioną dyscypliną sportu ucznia oraz opatrzony napisem,
np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanoszą powyższy przykładowy napis, który będzie przez nich wykonany techniką kaligrafii.

Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
Aneta Przybyłowicz – przybylowicz@womczest.edu.pl
Ernest Pidzik – pidzik@womczest.edu.pl
tel. 34 361 28 74

Regulamin_Ekslibris_2021
Karta_zgłoszenia_Ekslibris_2021
Załącznik_nr_2_do_regulaminu