II Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – ulubiona dyscyplina sportu

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizowała II Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – ulubiona dyscyplina sportu, pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu, poznanie jego historii, kształtowanie wrażliwości czytelniczych, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadaniem każdego uczestnika konkursu było autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Ekslibris należało zaprojektować na kartce A4 z białego bloku technicznego (grubość kartki min. 190g/m2) zachowując pionową orientację kartki,  w barwach
biało-czarnych wyłącznie czarnym mazakiem. Projekt ekslibrisu musiał być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie mogła przekroczyć obramowania wybranego wzoru – koła, kwadratu lub prostokąta. Nie wolno było zastosować cieniowania.

Każdy z wykonanych ekslibrisów związany był z ulubionymi dyscyplinami sportu oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanieśli powyższy przykładowy napis, wykonany techniką kaligrafii. Uczniom zostały udostępnione linki do stron, z których dowiedzieli się o historii ekslibrisu oraz o ogólnych zasad ich tworzenia.

Komisja konkursowa w składzie:

Alina Grabna – przewodnicząca

Izabela Bajor

Ernest Pidzik

Aneta Przybyłowicz

uwzględniając poniższe kryteria:

  • zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
  • jakość ekslibrisu,
  • pomysł na własny ekslibris,
  • technikę kaligrafii napisu,
  • ogólny wyraz artystyczny,

spośród 15 nadesłanych prac, przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce

Ksawery Czaja, uczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie
Opiekun: Pani Patrycja Firmowska

II miejsce (Ex aequo)

Maria Zyglewicz, uczennica Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
Opiekun: Pani Agata Kiepura

Roman Napora, uczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie
Opiekun: Pani Patrycja Firmowska

III miejsce

Amelia Puchała, uczennica Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
Opiekun: Pani Agata Kiepura

Wyróżnienia:

Patrycja Gazda, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie
Opiekun: Pani Małgorzata Desperak

Antoni Sikora, uczeń Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
Opiekun: Pani Magdalena Sikora

Dagmara Kucharczyk, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie
Opiekun: Pani Małgorzata Desperak

 

W konkursie wzięli również udział:

Natalia Olejnik, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych
Opiekun: Pani Magdalena Piśniak

Zuzanna Białek, uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich
Opiekun: Pani Joanna Noga

Kamila Wojtyra, uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich
Opiekun: Pani Joanna Noga

Zofia Wers, uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich
Opiekun: Pani Joanna Noga

Natasza Mońka, uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich
Opiekun: Pani Joanna Noga

Patrycja Słocińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie
Opiekun: Pani Elżbieta Gruszka

Agata Kardas, uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
Opiekun: Pani Ewa Charciarek

Ewa Zasada, uczennica Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
Opiekun: Pani Magdalena Sikora

Dyplom za pierwsze miejsce oraz nagroda rzeczowa w postaci pieczątki ekslibrisu wg projektu ucznia Ksawerego Czai, została odebrana osobiście.

Uczniowie otrzymali dyplomy za poszczególne miejsca, wyróżnienia i za udział w konkursie, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie ucznia/uczniów.

Bardzo cieszymy się, że wśród uczniów znaleźli się tacy, którym nie jest obce pojęcie ekslibrisu. Z prac dowiedzieliśmy się o zainteresowaniach i formach spędzania czasu wolnego dotyczących przeróżnych dyscyplin sportu tj. bilard, koszykówka, siatkówka, jazda konna, łyżwiarstwo, balet, szachy, łucznictwo, jazda na wrotkach, tenis ziemny i jogging.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 21 kwietnia 2022 r. na platformie ClickMeeting. Spotkanie rozpoczęła Pani Renata Lipniewska – wicedyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych, przedstawiając gościa – Panią Alinę Grabną – prezesa Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie oraz organizatorów konkursu i członków komisji konkursowej. Uczestnicy przypomnieli sobie pojęcie ekslibrisu, rozwiązali krzyżówkę, uczestniczyli w wirtualnej wizycie w muzeum, gdzie obejrzeli wszystkie nadesłane prace. Zapoznali się również z filmikiem promującym nagrodzonych i wyróżnionych. Z okazji podsumowania konkursu została przygotowana wystawka nagrodzonych prac.

Prezentacja wszystkich prac – https://tiny.pl/98qh3

Nagrodzone i wyróżnione prace – https://tiny.pl/98qqq

Tekst: Ernest Pidzik, Aneta Przybyłowicz
Zdjęcia: Izabela Bajor