Kazimierz Wierzyński

Urodzony przed 130 laty w Drohobyczu na Podlasiu Kazimierz Wierzyński w młodości zaangażowany był w konspirację niepodległościową. Pod koniec I wojny światowej podjął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Właściwym debiutem literackim Wierzyńskiego był wydany w 1919 roku tom wierszy „Wiosna i wino”. Był jednym z twórców grupy literackiej Skamander. Wpływ na jego twórczość miała pasja sportowa, w 1928 roku za tom „Laur olimpijski” otrzymał złoty medal na konkursie literackim igrzysk w Amsterdamie. W późniejszych latach w swej twórczości odnosił się do losów Ojczyzny. Po wojnie pozostał na uchodźstwie, mieszkał w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie tworzył poezję, prozę, felietony i recenzje. Upominał się o prawdę o zbrodni katyńskiej.
Więcej: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=470DB997878B521CC12589FD003E50E2&symbol=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000882/O/M20230882.pdf

Netografia:

W naszej bibliotece:

Dzieła Kazimierza Wierzyńskiego

 1. Kazimierz Wierzyński // W: Poeci polscy XX wieku : biogramy, wiersze, komentarze / oprac. Tomasz Wójcik. – Warszawa : Agencja Wydaw. MOREX, cop. 2000, s. 41-48
 2. Pobojowisko / Kazimierz Wierzyński ; il. Zdzisław Czermański. – Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1989
 3. Poezja i proza. T. 1, Poezja / Kazimierz Wierzyński ; wybór i posłowie Michał Sprusiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1981
 4. Poezja i proza. T. 2, Proza / Kazimierz Wierzyński ; wybór i posłowie Michał Sprusiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1981
 5. Poezje / Kazimierz Wierzyński ; wyboru dokonał Michał Sprusiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1975
 6. Poezje wybrane (II) / Kazimierz Wierzyński ; wybór i wstęp Andrzej Z. Makowiecki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1989
 7. Skamandryci : [Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Stanisław Baliński] / Jan Marx. – Warszawa : Wydaw. ALFA, 1993
 8. Wiersze wybrane / Kazimierz Wierzyński ; wybór i wstęp Michał Sprusiński. – Warszawa : PIW, 1974
 9. Wybór poezji / Kazimierz Wierzyński ; wybór, oprac. tekstu, wstęp Krzysztof Dybciak ; koment. Katarzyna Dybciak, Krzysztof Dybciak. – Wrocław ; Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydaw., 1991

O Kazimierzu Wierzyńskim

 1. Gol w nieśmiertelność / Piotr Michałowski // Polonistyka. – 2008, nr 2, s. 48-53
 2. Gry i podróże poetyckie – Kazimierz Wierzyński / Krzysztof Dybciak // W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. [T. 2] / red. Irena Maciejewska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982, s. 444-487
 3. „Jeśli mi słowo bić przestanie, co mi po sercu” : o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego / Jolanta Dudek. – Kraków : Instytut Literatury, 2023
 4. Józefa Piłsudskiego wizerunek wielokrotny / Maria Cyran // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 1, s. 30-50
 5. Kazimierz Wierzyński – od skamandryckiej „filozofii życia” do utraconych złudzeń młodości / Maria Cyran // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2019/2020, nr 1, s. 123-156
 6. Kazimierz Wierzyński / Anna Nasiłowska. – Warszawa : Oficyna Wydaw. INTERIM, 1991
 7. Kazimierz Wierzyński / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 4, s. 40-45
 8. Kazimierz Wierzyński : [w dwudziestolecie śmierci] // Poezja. – 1989, nr 6, s. 2-118 ; nr 7, s. 3-61
 9. Kazimierz Wierzyński : 1894-1969 / oprac. Maria Dłuska // W: Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2 / red. Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1979, s. 315-362
 10. Kazimierz Wierzyński w teatrze / Halina Waszkiel / Dialog. – 1985, nr 4, s.135-143
 11. „Laur olimpijski” poety / Agnieszka Rydz // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 37-41
 12. O debiucie Kazimierza Wierzyńskiego – „lutnisty ciemnego czasu i losu” / Gerard Sowiński // Ruch Literacki. – 1985, z. 5/6, s. 479-488
 13. Poetyka Williama B. Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego : paralela / Jolanta Dudek. – Kraków : Universitas, cop. 2001
 14. Romantyzm emigracyjnego zwątpienia / Piotr Michałowski // Polonistyka. – 2005, nr 3, s. 176-178
 15. Skamander [młodzieńcza twórczość Kazimierza Wierzyńskiego] / Jarosław Marek Rymkiewicz // W: Literatura polska 1918-1975. T. 1, Literatura polska 1918-1932 / red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975, s. 288-292
 16. Skowyt nadczłowieczy spod ziemi dalekiej : powstanie warszawskie w poezji Kazimierza Wierzyńskiego / Jakub Osiński // Polonistyka. – 2014. nr 9, s. 16-18
 17. Wierzyński i ideologia sanacji / Anna Nasiłowska // W: Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. – Kraków : Universitas, 1999, s. 73-86
 18. Wolność tragiczna i wspólnota polskiego losu : Kazimierz Wierzyński (1894-1969) / Marek Klecel // Biuletyn IPN. – 2019, nr 6, s. 132-144

Zajęcia szkolne

 1. Być jak Kazimierz Wierzyński : scenariusz lekcji bibliotecznej z elementami edukacji sportowej : szkoła podstawowa, kl. VIII / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, s. 19-20
 2. Emigracyjne wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Józefa Łobodowskiego – propozycja metodyczna dla klas maturalnych / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, nr 3, s. 37-46
 3. Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny… : montaż poetycki : Kazimierz Wierzyński (27 VIII 1894 – 13 II 1969) / Barbara Jachimczak // Poradnik Bibliotekarza. – 1993, nr 7/8, s. 27-31
 4. „Najdroższy nasz Kaziuńcio” : w 30 rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego [scenariusz inscenizacji] / Maria Andres // Wychowawca. – 1999, nr 2, s. 42-43
 5. Nie znamy Wierzyńskiego [lekcje w klasie IV i VIII] / Paweł Wyszkowski // Polonistyka. – 1995, nr 6, s. 421-424
 6. O wartościach sportu i nie tylko : „Nurmi” Kazimierza Wierzyńskiego w szkole gimnazjalnej / Paweł Sporek // Polonistyka. – 2013, nr 8, s. 28-32
 7. Poezja i metody aktywizujące : scenariusze lekcji. Cz. 2 [„Zielono nam w głowie”] / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 2, s. 87-107
 8. Poezja sportu : piękno w „Matchu footballowym” Kazimierza Wierzyńskiego : scenariusz lekcji dla gimnazjum (dwie godziny lekcyjne) / Marzena Tyl // Polski w Praktyce. – 2012, nr 4, s. 22-23
 9. Wiersze Kazimierza Wierzyńskiego w klasie VII / Danuta Molin-Puczek // Język Polski w Szkole IV-VIII. – 1987/1988, z. 5, s. 606-608