Konkurs Wojewódzki „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

15 grudnia 2016 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Konkurs Wojewódzki „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze: Agata Arkabus i Anna Płusa.

Głównymi celami konkursu były:

– upowszechnianie czytelnictwa,

– promowanie zainteresowań czytelniczych,

– rozwijanie kompetencji czytelniczych,

– popularyzacja nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zakres materiału merytorycznego konkursu obejmował następujące zagadnienia:

– wiedzę o książce i druku: dzieje pisma, książki, budowa książki,

– źródła informacji w bibliotece, dokumenty gromadzone w bibliotece,

– otwarte zasoby edukacyjne,

– publikacje elektroniczne – e-zasoby,

– biblioteki i repozytoria cyfrowe.

Komisja konkursowa w składzie: Renata Lipniewska – przewodnicząca oraz: Anna Przygódzka i  Grażyna Bich – członkowie, na posiedzeniu komisji konkursowej wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce:

Jakub Morawiec – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Myszkowie

II miejsce:

Wiktoria Glińska – Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie

III miejsce:

Martyna Frączyńska – Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności z zakresu czytelnictwa i technologii informacyjnych.

Anna Płusa
galeria