Konkursy dla uczniów szkół podstawowych

W miesiącach listopad-grudzień 2022 r. nasza biblioteka zorganizowała konkursy o rodzinie, których celem było zwrócenie uwagi na rodzinę jako najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju i wychowania dziecka.

Konkursy skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów. Konkurs plastyczny Ja i moja rodzinadedykowany był uczniom klas I-IV, a konkurs literacki Jeden dzień z życia mojej rodziny – uczniom klas V – VIII.

Zadaniem konkursowym młodszych dzieci było wykonanie pracy plastycznej ukazującej rodzinę w codziennych zajęciach: wspólne spędzanie wolnego czasu, zabawy z rodzeństwem, rodzinne tradycje, zwyczaje itp.

Zadaniem starszych uczniów było napisanie opowiadania związanego ze swoją rodziną: moja historia rodzinna, najzabawniejszy dzień w naszej rodzinie, jak spędzam wolny czas z rodziną.

Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała następujące miejsca:

Konkurs plastyczny Ja i moja rodzina wyróżnienia:

Weronika Nowińska, Tomasz Jabłoński, Aleksandra Nowakowska – uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Podlesiu

Konkurs literacki Jeden dzień z życia mojej rodziny:

I miejsce – Wiktoria Maj – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce – Sara Przychodzka – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Podlesiu

III miejsce – Nikola Idziak – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Podlesiu

Spotkanie podsumowujące  odbyło się  16 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Podlesiu. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci również nagrody książkowe oraz drobne upominki.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak