Konkurs na prezentację multimedialną „Kobieta i jej prawa” 2018

8 marca 2018 r. w Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie podczas apelu szkolnego odbyło się podsumowanie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną na temat Kobieta i jej prawa, zorganizowanego przez naszą bibliotekę. Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III gimnazjum.  Zmagania konkursowe trwały od 29 stycznia do 26 lutego 2018 r. i miały na celu uczczenie 2018 roku jako Roku Praw Kobiet,  rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz kształtowanie

selekcji informacji i materiałów z poszanowaniem praw autorskich.
Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca komisji – Elżbieta Węgrzyniak
Członkowie komisji – Ewa Kłopot, Marta Lubaś, Ewa Galas
oceniając prace brała pod uwagę m.in. ujęcie historyczne i rzeczowe tematu, ciekawe przykłady roli i statusu kobiet w społeczeństwie, bogate źródła bibliograficzne, wykazanie ważnych dokumentów międzynarodowych odnoszących się do praw kobiet, przejrzystą szatę graficzną, tło muzyczne i techniczną poprawność wykonania pracy.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Martyna Szczerba – klasa III a
II miejsce – Michał Kowalik – klasa III s
– Eliza Gul – klasa II s
III miejsce – Marcin Kornatowski – klasa III s
– Filip Janasik – klasa III s
Wyróżnienie – Julia Rzepka – klasa III a
– Beata Rokicka – klasa III s

Wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu dokonała Pani Dyrektor Renata Samek i przewodnicząca komisji konkursowej Elżbieta Węgrzyniak.

Zdobywczyni I miejsca zaprezentowała swoją pracę całej społeczności szkolnej.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy a nauczycielom dziękujemy za współpracę.

 tekst: Dorota Kulawiak,
zdjęcia: Jadwiga Górecka