Czytanie wartości 2016 – 2017

W ramach projektu „ Czytanie wartości” zakończyliśmy trzecią edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbypaper-1100254_1920wały się raz w tygodniu.

Od 01.10.2016 r. do 22.02.2017 r. odbyło się 19 spotkań, podczas których czytane były wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekazywały dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach. Tematyka czytanych pozycji podzielona została na pięć obszarów : szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość, przyjaźń – miłość.

Czytanie każdej wartości  poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz przenosiły je i porównywały ze znanymi sobie sytuacjami w życiu.

Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały  wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM”

w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak

Jadwiga Górecka