CZYTANIE WARTOŚCI 2017

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy czwartą edycję spotkań
z uczniami klasy Ia i Ib Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.
Od 01.10.2017 r. do 24.01.2017 r. odbyło się 16 spotkań w każdej klasie. Podczas nich czytane były wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekazywały dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach. Tematyka czytanych pozycji podzielona została na cztery obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość.
Czytanie utworów poprzedzone było omówieniem opisywanej wartości i zachęcaniem do właściwego postępowania.
Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz przenosiły je i porównywały ze znanymi sobie sytuacjami w życiu codziennym. Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, zdobywając wiedzę na temat systemu wartości oraz przekonanie, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.
Na zakończenie cyklu spotkań, w ramach podsumowania, dzieci wykonały Drzewo wartości, na którym umieściły wszystkie zapamiętane cechy charakteru z podziałem na pozytywne i negatywne. Prace plastyczne pozostały w klasach.
W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.
Paniom wychowawczyniom klas I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Grażyna Janas