Tydzień Bibliotek 2018

10 maja 2018 roku w naszej bibliotece gościliśmy wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przypadającego na 8 – 15 maja. Jego celem było wyeksponowanie  biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole i środowisku, zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych, przybliżenie zbiorów bibliotecznych. Nawiązując do tematu spotkania dzieci wskazywały różnice między biblioteką a księgarnią, oglądały różnego rodzaju książki z naszej biblioteki pod kątem  różnic, podobieństw, przydatności, stanu użytkowania itp. Po wysłuchaniu wiersza Jana Huszcza Skarga książki podawały zasady właściwego obchodzenia się z książką. Następnie odgadywały zagadki połączone z odnalezieniem tytułu i autora różnych bajek na kolorowych paskach papieru oraz poprzez rekwizyty, kolorowali misie z literkami, z których ułożyli hasło spotkania. Końcowym etapem zajęć było stworzenie wspólnej pracy plastycznej. Na pamiątkę spotkania, uczestnicy otrzymali imienne zakładki do książki,  pamiątkowy dyplom oraz książkę. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy wychowawcom Pani Danucie Kot i Agnieszce Nowak
oraz wychowankom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku za udział w spotkaniu.
Życzymy samych ciekawych i przyjemnych lektur.

tekst: Dorota Kulawiak
zdjęcia: Jadwiga Górecka,
Agnieszka Nowak