KURATORIA OŚWIATY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur : Dz. U. z 2017 r. poz. 473
  Dz.U. 2017 poz. 473
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej : Dz. U. z 2016 r. poz. 2150
  Dz.U. 2016 poz. 2150
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur : Dz. U. z 2014 r. poz. 973
  Dz.U. 2014 poz. 973
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur : Dz. U. z 2013 r. poz. 245
  Dz.U. 2013 poz. 245
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur : Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1325
  Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1325
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur : Dz. U. z 1998 r. nr 164 poz. 1169
  Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1169