Legendy o Częstochowie ramach Programu Erasmus Plus

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie pracownicy naszej biblioteki, panie dr Agata Arkabus i Anna Płusa, prowadziły zajęcia zorganizowane w obszarze działań Programu Erasmus Plus. Był to cykl zajęć, których temat stanowiło poznanie legend związanych z Częstochową i Jurą Krakowsko-Częstochowską.

28 marca 2019 r. uczniowie klas czwartych wysłuchali legendy „Dziewczynka z gołębiami”. To postać znana mieszkańcom Częstochowy. Jej pomnik znajduje się w  Alei Najświętszej Marii Panny w okolicy domu nr 75. Kolejną legendą wysłuchaną przez uczniów była „Legenda o obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej”   nawiązująca do historii napadu husytów na Jasną Górę. W czasie tych zajęć uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną nawiązującą do częstochowskich legend. Następnie rozwiązywali zadania związane legendami. Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie, w trakcie którego uczniowie otrzymali nagrody niespodzianki.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach europejskiego programu było stworzenie elektronicznych albumów dotyczących „Legendy o Kacprze Karlińskim” w programie Story Jumper. Albumy te powstały w trakcie warsztatów komputerowych. Wykonane przez uczniów interaktywne prace będą zaprezentowane uczestnikom projektu ze szkół partnerskich.

Anna Płusa