Międzygminny Mistrz i Wicemistrz Ortografii 2022

14 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie odbyła się VIII edycja konkursu ortograficznego o tytuł Międzygminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii 2022. Konkurs skierowany był dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów i gmin ościennych.

Organizatorami konkursu byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Lelów Pan Krzysztof Molenda.

W konkursie uczestniczyło 20 klasowych Mistrzów ortografii ze szkół: Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach, Szkoły Podstawowej w Niegowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Uczniowie po napisaniu dyktanda udali się do Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie. Obejrzeli znajdujące się tam eksponaty związane z wielowiekową tradycją oraz lokalną kulturą. W większości przedmioty te można łączyć z kulturą ludową i z życiem polskiej wsi. Zapoznali się z unikalną, drugą w Polsce, dioramą o tematyce żydowskiej, autorstwa Romana Woźniaka, malarza i rzeźbiarza z Krakowa. Diorama prezentuje najważniejsze zwyczaje oraz święta żydowskie. Każda z sytuacji prezentowana jest za pomocą niewielkiej, modelarskiej scenki obrotowej, wypełnionej dziesiątkami figurek wkomponowanych w charakterystyczną scenografię. Uzupełnieniem scenek jest głos lektora i żydowska muzyka.

Komisja po sprawdzeniu prac przyznała tytuł:

Międzygminnego Mistrza Ortografii 2022

Małgorzacie Raźniak – uczennicy klasy VIII a
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

Międzygminnego Wicemistrza Ortografii 2022
Aleksandrowi Kowalikowi – uczniowi klasy VII a
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

Wyróżnienie otrzymała
Karolina Zagził – uczennica klasy VII a
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu

Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Lelów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak