NARODOWE CZYTANIE 2022

W sobotę 3 września 2022 r. odbyła się kolejna – jedenasta edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Utwory te mają niezwykłą wartość w literaturze polskiej, wyznaczają początek polskiego romantyzmu i uważane są za manifest tej epoki. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Lelów, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie. Po przywitaniu wszystkich przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej   w Lelowie głos zabrał Sekretarz Gminy Lelów. List inaugurujący akcję przesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odczytała kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Miłym akcentem  było zaprezentowanie przez emerytowaną nauczycielkę, której pasją jest pisanie wierszy, utworu pt. Książka” napisanego specjalnie na tę okoliczność. Po wprowadzeniu w genezę i problematykę utworów przystąpiono do czytania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele lokalnych instytucji:
– Urzędu Gminy w Lelowie,
– Szkoły Podstawowej w Podlesiu,
– Szkoły Podstawowej w Ślęzanach,
– Dziennego Domu Senior + w Drochlinie,
– Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie wraz z Radną Rady Powiatu Częstochowskiego,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie,
– Klubu Seniora działającego przy GBP w Lelowie,
– Jurajskiej Spiżarni w Białej Wielkiej

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji dotycząca  czytanych utworów. Uczestnicy mogli otrzymać na przyniesionych egzemplarzach lektury pamiątkowy stempel tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Dopełnieniem miłej i sympatycznej atmosfery spotkania była kawa i słodki poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak