Narodowe Czytanie 2023

W sobotę 9 września 2023 r. odbyła się kolejna – dwunasta edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej , jedno z najbardziej znanych i popularnych dzieł polskiej literatury.  Powieść nawiązuje do bardzo trudnych czasów dla Polaków, jakim był okres po upadku powstania styczniowego w 1863 roku. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Lelów, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie. Po przywitaniu przybyłych przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie Panią Ewelinę Milkę, głos zabrał Wójt Gminy Lelów Pan Krzysztof Molenda, a następnie Pani Dorota Kulawiak kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie odczytała list inaugurujący akcję przesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Górecka wprowadziła uczestników spotkania w genezę i problematykę utworu. Następnie zaproszono wszystkich do wspólnego czytania lektury.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych lokalnych instytucji: Klubu Seniora działającego przy GBP w Lelowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Urzędu Gminy w Lelowie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie, Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie wraz z Radną Rady Powiatu Częstochowskiego, Jurajskiej Spiżarni w Białej Wielkiej, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji dotycząca  czytanego utworu. Uczestnicy mogli otrzymać na przyniesionych egzemplarzach lektury pamiątkowy stempel tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Dopełnieniem miłej i sympatycznej atmosfery akcji był słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za udział i zaangażowanie  w realizację Narodowego Czytania 2023 r.

Tekst: Jadwiga Górecka, Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Ewelina Milka, Dorota Kulawiak