Narodowe Czytanie: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – relacja z wydarzenia online

8 września 2023 roku odbyła się 12. edycja akcji Narodowe Czytanie: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, pod patronatem Prezydenta RP. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – Anna Hiller, Anna Dąbrowska, Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik.

Liczne grono uczestników powitała Elżbieta Doroszuk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych. Jako wprowadzenie do wydarzenia odtworzono film z Parą Prezydencką zapraszającą do wspólnego czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (film).

Fragmenty I rodziału „Nad Niemnem” przedstawiły Elżbieta Doroszuk i Renata Lipniewska, lekturę kontynuowali Aneta Przybyłowicz i Ernest Pidzik. Ostatnimi czytającymi były Anna Hiller i Anna Dąbrowska. Spotkanie zostało urozmaicone prezentacją kolorowych slajdów, materiałami multimedialnymi i ciekawostkami dotyczącymi życia i twórczości Elizy Orzeszkowej. W wydarzeniu online wzięło udział ponad 1286 uczniów oraz 88 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy i powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

Tekst: Anna Dąbrowska
Zdjęcia: Izabela Bajor