Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nowości czytelnicze, część 4

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zakupiła nowości książkowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Poniżej znajduje się opis wybranych pozycji wraz z sygnaturą, ułatwiającą wyszukanie książki w katalogu biblioteki.

Grupowy trening umiejętności społecznych : dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera / Kim Kiker Painter, sygnatura: 83236

Książka stanowi gotowy program nauczania przeznaczony dla psychologów, nauczycieli i pozostałych specjalistów prowadzących tego typu terapię. Jest wprowadzeniem do zagadnienia zespołu Aspergera i problematyki umiejętności społecznych, w tym kwestii diagnostyki i oceny, znaczenia dobrych umiejętności społecznych oraz podejść terapeutycznych. Główna część publikacji jest przygotowana do powielania i składa się z opisu 10 sesji podstawowych oraz 13 sesji uzupełniających, które obejmują takie tematy, jak powitania, emocje, wyraz twarzy i umiejętności konwersacyjne. W każdej sesji przedstawiono określone cele i rezultaty, wyjaśnienie ich znaczenia, szczegółowe instrukcje krok po kroku przeznaczone dla osób prowadzących grupę oraz ulotki dla rodziców i nauczycieli.

Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka, sygnatura: 83285

Monografia ta jest próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów. Książka przeznaczona dla studentów stacjonarnych kierunków logopedycznych oraz słuchaczy logopedycznych studiów podyplomowych (logopedii ogólnej, neurologopedii, oligofrenologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej). Zawiera ona także cenne informacje dla logopedów praktyków. Może być również bardzo przydatna dla wykładowców akademickich reprezentujących logopedię.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek, sygnatura: 83248

Książka adresowana jest do nauczycieli i specjalistów chcących uporządkować swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, form i metod pracy pozwalających zindywidualizować wobec nich wymagania, a także procedur udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości formalnych, jakie stwarza system oświatowy dla wyrównywania szans edukacyjnych. Dodatkowo książka zawiera propozycję arkuszy służących opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak skutecznie wspierać dziecko w sytuacjach, w których sobie nie radzi / Roz Shafran, Ursula Saunders, Alice Welham, sygnatura: 83273

Książka proponuje sugestie, rady, techniki i rozwiązania proste do wprowadzenia w życie, poprawiające jego jakość. Pomaga uświadomić sobie ograniczenia, uczy akceptowania niepokoju, zmartwień, smutku, utraty kontroli, pokazuje, że możemy je tolerować, a mimo to żyć dalej, rozwijać się i cieszyć codziennością. Przeznaczona jest dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Transdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży : podręcznik terapeuty / Jill Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, Emily L. Bilek, Brian A. Buzzella, Shannon M. Bennett, David H. Barlow, sygnatura: 83315

Podręcznik jest poświęcony podejściu transdiagnostycznemu w terapii zaburzeń emocjonalnych – lękowych i nastroju (depresyjnych) – dzieci i młodzieży. Opisany w nim program terapeutyczny powstał z myślą o efektywnej pracy z młodymi osobami, które wykazują objawy kilku zaburzeń, objawy podprogowe lub mieszane. Modułowa struktura programu umożliwia terapeucie realizację całego cyklu terapeutycznego bądź zmodyfikowanie go w taki sposób, by jak najlepiej dostosować interwencję do odbiorcy. Poszczególne techniki są nakierowane na podstawowe problemy leżące u podstaw zaburzeń emocjonalnych. Książkę uzupełniają poradniki, które zawierają przegląd umiejętności, jakich nabywa się w trakcie terapii, niezbędne formularze, ćwiczenia i zadania do pracy własnej.

ADHD u dorosłych : jak ułatwić sobie życie i uspokoić myśli / Sabine Bernau, sygnatura: 83235

W książce autorka omawia wyczerpująco, czym jest ADHD i jaki jest aktualny stan wiedzy na jego temat. Podkreśla znaczenie terapii psychologicznej i farmakologicznej w łagodzeniu objawów ADHD. Daje praktyczne wskazówki, jak zarządzać emocjami, znaleźć porozumienie z członkami rodziny i współpracownikami, stworzyć bliską relację z partnerem bez objawów ADHD. Dostarcza ponadto prostych rozwiązań poprawiających organizację codziennych zajęć, a także zamieszcza arkusze do samoobserwacji poszczególnych typów ADHD oraz materiały do pracy własnej.

Niezbędnik pedagoga specjalnego : materiały dla nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej lub z oddziałami integracyjnymi / Paulina Zając, sygnatura: 83241

Książka ta to zestaw materiałów dla nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, pracującego z dziećmi w wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej lub z oddziałami integracyjnymi. Zawiera porady, wskazówki oraz wzory dokumentów do wykorzystania w bezpośredniej pracy z podopiecznymi i podczas konsultacji dla rodziców. Publikacja nie tylko pomoże pedagogom specjalnym sprostać wyzwaniom, jakie napotkają w szkole, ale także przypomni im, jak wspaniała, ważna i potrzebna jest ich praca. W skład książki wchodzą m.in.: wzór zgody na zajęcia rewalidacyjne, wzór tablicy motywacyjnej, dzienniczek korespondencji i informacji, dzienniczek obserwacji, pakiet szkolnych przywilejów dla ucznia, ankieta dla rodziców dotycząca współpracy z pedagogiem specjalnym, arkusz obserwacji zachowań niepożądanych u ucznia karty do indywidualnej pracy z uczniem.

Myślenie w edukacji / Matthew Lipman, sygnatura: 83290

Publikacja dla pedagogów, nauczycieli, edukatorów, studentów pedagogiki i innych kierunków humanistyczno-społecznych, badaczy edukacji, filozofów i dla wszystkich zainteresowanych sposobami postępowania umożliwiającymi uczniom na wszystkich poziomach kształcenia stanie się ludźmi bardziej refleksyjnymi, rozumniejszymi i rozsądniejszymi. Autor nie tylko przedstawia podstawy technik specjalnego myślenia i sądzenia, ale pokazuje również, jak podstawowe narzędzie ukierunkowywania edukacji na myślenie i wspólnotę dociekania, można wykorzystać do zmniejszenia przemocy w klasie szkolnej i udoskonalenia kształcenia dzieci z grup ryzyka. Dla praktyki pedagogicznej cenne są zwłaszcza przykłady naturalnych sytuacji szkolnych (instruktażowe dialogi, cytowane pytania). Mogą one dostarczyć nauczycielom ogólnych wskazówek, w jaki sposób ma konstruować własną praktykę edukacyjną ukierunkowaną na myślenie.

Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood, sygnatura: 82980

Lektura dla wszystkich prywatnie i zawodowo zainteresowanych zespołem Aspergera (ZA), rzetelne źródło wiedzy, a przy tym wciągająca, znakomicie napisana książka. Tony Attwood, wybitny specjalista tematu zaburzeń ze spektrum autyzmu, opisuje specyfikę funkcjonowania osób z ZA i tłumaczy, jakie problemy mogą napotkać one za swojej drodze, jak udzielać im skutecznego wsparcia i rozwijać ich mocne strony.

Psychologia edukacyjna / redakcja naukowa Dorota Bednarek, współpraca Hanna Bednarek, sygnatura: 83244

„Psychologia edukacyjna” to niezbędna pozycja w bibliotece każdego psychologa zatrudnionego w szkole, przedszkolu lub innej placówce edukacyjnej, a także studenta, który przygotowuje się do tej roli. Zespół specjalistów pod kierunkiem Doroty Bednarek i Hanny Bednarek opracował kompendium wiedzy na temat zadań psychologa pracującego w sektorze edukacji. W podręczniku ujęto trzy obszary tematyczne związane z psychologią edukacji: zagadnienia podstawowe, specjalne potrzeby edukacyjne i różnorodność zastosowań psychologii edukacyjnej.

Opracowanie: Anna Płusa