Wypożyczalnia multimedialna


Informacje ogólne

Wypożyczalnia Multimedialna znajduje się na drugim piętrze. Czynna jest codziennie z wyjątkiem czwartku (dzień prac wewnętrznych), w godz. 830–1800 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800–1300.
W związku z komputeryzacją zbiorów bibliotecznych od 1 lutego 2008 roku w wypożyczalni multimedialnej wprowadzono udostępnianie elektroniczne. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do nabycia kart bibliotecznych w cenie 3 złotych.
Od stycznia 2010 roku wypożyczalnia multimedialna realizuje zamówienia i rezerwacje zbiorów, składanych przez czytelników drogą elektroniczną.

Pracownicy

 • Izabela Bajor, e-mail, tel. 34 360 60 04 wew. 250
 • Marta Małek, e-mail, tel. 34 360 60 04 wew. 250

Zbiory i usługi

Wypożyczalnia Multimedialna jest wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny (telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD, wieże do odtwarzania płyt CD i kaset magnetofonowych, gramofon), przy wykorzystaniu którego czytelnik może nieodpłatnie zapoznać się z treściami nagranymi na poszczególnych nośnikach.

Systematycznie uzupełniana i wzbogacana Wypożyczalnia Multimedialna posiada około 5 tysięcy zbiorów w tym:

 • 2171 płyt gramofonowych,
 • 1274 kaset magnetofonowych,
 • 686 kaset wideo,
 • 252 płyt DVD,
 • 218 płyt CD,
 • 131 płyt CD-ROM.

Niektórym kasetom magnetofonowym i płytom gramofonowym towarzyszą dodatki tekstowe w postaci broszur lub książek.

Płyty gramofonowe zawierają nagrania:

 • fragmentów utworów literackich,
 • poezji,
 • poezji śpiewanej,
 • wierszy dla dzieci,
 • bajek muzycznych,
 • muzyki poważnej,
 • muzyki rozrywkowej,
 • muzyki operowej i operetkowej,
 • muzyki dramatycznej,
 • muzyki filmowej,
 • muzyki religijnej,
 • muzyki wokalnej,
 • muzyki instrumentalnej (wielu kompozytorów),
 • muzyki ludowej,
 • pieśni i tańców dziecięcych,
 • pieśni patriotycznych, powstańczych i żołnierskich,
 • pieśni innych narodów,
 • kursów języków obcych.

Na kasetach magnetofonowych nagrane są:

 • audycje słowno-muzyczne do przysposobienia do życia w rodzinie,
 • bajki muzyczne dla dzieci,
 • poezja,
 • literatura piękna,
 • analizy literackie,
 • muzyka ludowa,
 • muzyka jazzowa,
 • muzyka dramatyczna,
 • muzyka poważna,
 • pieśni religijne,
 • pieśni patriotyczne i żołnierskie,
 • kursy języków obcych.

Kasety wideo zawierają nagrania ekranizacji lektur szkolnych, filmów edukacyjnych, materiałów metodycznych przeznaczonych do uatrakcyjnienia lekcji z:

 • nauczania zintegrowanego,
 • języka polskiego,
 • historii,
 • biologii,
 • ekologii,
 • geografii,
 • chemii,
 • fizyki,
 • umuzykalnienia,
 • profilaktyki uzależnień,
 • psychologii,
 • wychowania estetycznego.

Płyty CD zawierają nagrania muzyki:

 • relaksacyjnej,
 • instrumentalnej,
 • poważnej,
 • patriotycznej.

Płyty DVD zawierają nagrania filmów edukacyjnych:

 • z historii,
 • z wiedzy o filmie,
 • z przyrody, ekologii,
 • ekranizacje lektur szkolnych,
 • do wykorzystania na godzinach wychowawczych dotyczących: profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, wychowania do życia w rodzinie.

Na płytach CD-ROM zarejestrowane są encyklopedie multimedialne, m.in.:

 • Encyklopedia ptaków,
 • Encyklopedia ssaków,
 • Encyklopedia PWN,
 • Encyklopedia Wszechświata,
 • Atlas historyczny,
 • Atlas świata,
 • Polskie dzieje X–XIX wiek,
 • Wielki Słownik Władysława Kopalińskiego.