OCENIANIE UCZNIÓW I KLASYFIKOWANIE

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 1780
  Dz.U. 2022 poz. 1780
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 373
  Dz.U. 2019 poz. 373
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 372
  Dz.U. 2019 poz. 372
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1651
  Dz.U. 2017 poz. 1651
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1534
  Dz.U. 2017 poz. 1534
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1278
  Dz.U. 2016 poz. 1278
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych : Dz. U. z 2015 r. poz. 843
  Dz.U. 2015 poz. 843
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz.U. 2023 poz. 179
  Dz.U. 2023 poz. 179
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz.U. 2023 poz. 147
  Dz.U. 2023 poz. 147
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz.U. 2022 poz. 1069
  Dz.U. 2022 poz. 1069
 • Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 1016
  Dz.U. 2021 poz. 1016
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2019 r.poz. 1675
  Dz.U. 2019 poz. 1675
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1674
  Dz.U. 2019 poz. 1674