OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych : Dz. U. z 2018 r. poz. 1630
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych : Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
    Dz.U. 2018 poz. 1000