PODRĘCZNIKI

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. : Dz.U. z 2022 r. poz. 885
  Dz.U. 2022 poz. 885
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. : Dz.U. z 2022 r. poz. 716
  Dz.U. 2022 poz. 716
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. : Dz. U. z 2021 r. poz. 739
  Dz.U. 2021 poz. 739
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. : Dz. U. z 2021 r. poz. 577
  Dz.U. 2021 poz. 577
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne : Dz. U. z 2020 r. poz. 1137
  Dz.U. 2020 poz. 1137
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1045
  Dz.U. 2016 poz. 1045
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych : Dz. U. z 2015 r. poz. 1074
  Dz.U. 2015 poz. 1074
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników : Dz. U. z 2019 r poz. 2013
  Dz.U. 2019 poz. 2013
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1457
  Dz.U. 2017 poz. 1457