Polubić siebie

Od trzech lat Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  RODN „WOM” w Częstochowie współpracuje z Zespołem Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie – Prowincja Wrocławska. Do tej pory zostały przeprowadzone trzy programy: „Podróż do Krainy Radości”, „W świecie uczuć i emocji” oraz „Podróż ku wartościom”.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie uczestniczyli w programie biblioterapeutycznym „Polubić siebie”, który obejmował  cykl 9 spotkań. Program przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta.

Opiekę nad grupą sprawowała Pani Lidia Golczyk – opiekun Koła „Bibliofil”, wychowawczyni grupy. W zajęciach uczestniczyło 9 uczniów. Comiesięczne spotkania dotyczyły  ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem człowieka w codziennym życiu i w świecie, poczucia własnej wartości oraz relacji międzyludzkich. Program trwał od października 2016 roku do czerwca 2017 roku i obejmował następujące tematy:

– Jestem inny.
– Życzliwość na co dzień.
– Bądź przyjacielem i żyj wśród przyjaciół.
– Jak uwierzyć w siebie?
– Mam talent.
– Bądź pomocny dla innych.
– Jak być dobrym człowiekiem?
– Cieszyć się każdym dniem.
– Lubię siebie.

Program miał charakter terapeutyczno-wychowawczy. Celem programu było przełamanie niechęci do kontaktów z rówieśnikami, pozbycie się kompleksów i uczucia osamotnienia, umocnienie poczucia własnej wartości, nabranie pewności siebie oraz uczenie się tolerancji. Ważna była także integracja grupy, wzajemne zrozumienie i szacunek dla siebie.

Zajęcia nakierowane były na wzmacnianie dobrych stron i zalet każdego ucznia, pokonywanie nieśmiałości, lęków oraz podnoszenie niskiej samooceny.

Zajęcia składały się z dwóch części: pierwszej integracyjnej i właściwej – biblioterapeutycznej. W części  pierwszej zaprezentowane zostały zabawy integracyjne, rozluźniające, poznawcze. W części drugiej prowadząca czytała tekst terapeutyczny lub jego fragment, dobrany do tematu zajęć. Były to krótkie opowiadania, wiersze, bajki dostosowane do poziomu uczestników spotkania. Poprzez głośne czytanie tekstów literackich i identyfikację z bohaterami tekstów młodzi ludzie ćwiczyli w sobie poczucie własnej wartości. Po przeczytaniu tekstu następowała rozmowa o przeczytanym tekście oraz dyskusja o poruszanych w nim problemach.

Zajęcia przeprowadzone były w oparciu o szereg metod i technik arteterapii (elementy plastykoterapii, choreoterapii, muzykoterapii).  Ponadto wykorzystano także  prezentacje multimedialne, relaksację i wizualizację. Po każdej lekcji przygotowana została wystawa prac uczniów.

Tekst i zdjęcia : Katarzyna Kucharzewska
galeria