Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Projektuję okładkę książki. Wybitni Polacy” – sprawozdanie

23 stycznia 2024 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Projektuję okładkę książki. Wybitni Polacy”. Uroczystość uświetnił występ uczniów Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Częstochowie, przygotowanych przez Panią Sylwia Trendowicz.
Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Częstochowie we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Osobami odpowiedzialnymi za organizację przedsięwzięcia były: Pani Renata Terlicka z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, oraz dr Agata Arkabus i Anna Płusa – nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Konkurs skierowany był do uczniów powiatu częstochowskiego w dwóch kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI.

Cele konkursu to między innymi upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie kompetencji czytelniczych, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych przez poznanie życia i działalności wybitnych Polek i Polaków, popularyzowanie prezentacji twórczości literackiej w formie graficznej, rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi uczniów, oraz zachęcanie do aktywności twórczej.
Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie okładki książki ilustrującej życie, twórczość lub dzieła wybitnego Polaka, Polki lub Polaków (np. pisarzy, poetów, postaci historycznych, społeczników, itp.) oraz nadanie jej własnego, autorskiego tytułu.
Nagrody ufundował Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
Każdy z uczestników mógł przygotować tylko jedną pracę. Obowiązywała zasada: jedna praca z jednej klasy. Prace konkursowe musiały być pracą własną uczestnika konkursu, wykonaną samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną. Zaproponowane techniki wykonania to: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki.

KOMISJA KONKURSOWA
Przewodniczący komisji: dr hab. JAKUB JAKUBOWSKI prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Członkowie komisji: AGATA DZIELAWSKA – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie
IZABELA BAJOR – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie

KATEGORIA 1-3
3 MIEJSCE – TYMON SULIGA Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Rudnikach
3 MIESJCE – OLIWIA MAGIERA Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Lgoczance
2 MIESJCE – JULIA RYCHLEWSKA Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie
2 MIEJSCE – NADIA KAROŃ Szkoła Podstawowa im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie
1 MIEJSCE – KACPER KUBICA Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostkowie
1 MIEJSCE – KORNELIA LIS Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie

KATEGORIA 4-6
3 MIESJCE – LAURA GRZELAK Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
3 MIEJSCE – AMELIA KLIMCZAK Szkoła Podstawowa im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie
2 MIEJSCE – ALICJA KOŚCIAŃSKA Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu
2 MIEJSCE – MARTA GOGACZ Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy w Rybnej
1 MEJSCE – ZUZANNA WILCZYŃSKA Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach
1 MIEJSCE – ZUZANNA BIEL Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

Tekst: Anna Płusa

« z 2 »