Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie

19 października 2023 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się trzynasta edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poetyckie Krajobrazy, poświęconego poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Konkurs, adresowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konkursu była Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie.

Konkurs odbył się w związku z 70. rocznicą śmierci poety, która przypada 6 grudnia 2023 roku.

Honorowy patronat objął Pan Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski oraz  Pani Alina Grabna, Prezes Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Gościem konkursu była Pani Renata Terlicka – przedstawiciel Starosty Częstochowskiego, inspektor z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

Mottem konkursu były słowa poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Chciałbym i mój ślad na drogach
ocalić od zapomnienia.  (Pieśni)

Celem konkursu było upamiętnienie twórczości poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, popularyzacja jego dorobku artystycznego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka polskiego, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa.

W tegorocznej edycji udział wzięło 13 uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego (6 uczniów z Częstochowy i 7 uczniów z powiatu częstochowskiego). Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły. Uczniowie prezentowali jeden, wybrany przez siebie wiersz poety.

Występy uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:

  • Beata Raczyńska – przewodnicząca komisji konkursowej, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.
  • Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel języka polskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, nauczyciel-doradca metodyczny języka polskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, animator kultury, prowadzi teatr szkolny Grupa pod Wiszącym Kotem. Zdobyła tytuł Animatora Kultury w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Nauczyciel Roku 2015. Związana z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.
  • Aleksandra Kowalska – nauczyciel plastyki i techniki Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle, nauczyciel wspomagający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie. Przez wiele lat pracowała jako kustosz w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Malarka, kompozytorka i wokalistka zespołu „Impast”. Aleksandra Kowalska uprawia grafikę artystyczną, rysunek, a także malarstwo oraz metaloplastykę. Należy do częstochowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, a także jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
  • Ilona Kowalska – bibliotekarz, kierownik Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Jest organizatorką licznych konkursów, spotkań literackich i przedsięwzięć czytelniczych, także licznych spotkań czytelniczych online.
  • Piotr Hankus – Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi, długoletni pracownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. W swojej pracy zawodowej pełni role konferansjera oraz prowadzi między innymi warsztaty wokalne, taneczne i teatralne w Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Od kilku lat zasiada w jury konkursu organizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną  RODN „WOM” w Częstochowie – Przegląd Pieśni i Piosenek.

Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne.

Decyzją jury przyznano następujące miejsca:

I miejsce
Matylda Sołtysik, Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Częstochowie, wiersz pt. „Zaproszenie na wycieczkę” K. I. Gałczyński.

II miejsce
Zofia Głowacka, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie, wiersz pt. „Satyra na bożą krówkę”, K. I. Gałczyński.

III miejsce
Zuzanna Żak, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, wiersz pt. „Strasna zaba”, K. I Gałczyński.

Wyróżnienia:

Marta Sikorska, Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy, wiersz „Muzeum i dziewczyna”, K. I. Gałczyński;
Weronika Boral, Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, wiersz pt. „Zaczarowana dorożka, K. I. Gałczyński;
Witold Rozpondek, Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach, wiersz pt. „Skumbrie w tomacie”, K. I. Gałczyński.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Starostę Częstochowskiego Pan Krzysztof Smela oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Konkursowi towarzyszyła wystawa poświęcona twórczości poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz niezapomniane wrażenia artystyczne. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w naszym konkursie, a uczniom życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Izabela Bajor
galeria