Promocja czytelnictwa 2020/2021 – NPRC

WYLOSUJ SOBIE KSIĄŻKĘ  DO PRZECZYTANIADZIAŁANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNYM LESIE

Na początku października w bibliotece szkolnej w Czarnym Lesie królowała akcja: „Wylosuj sobie książkę do przeczytania”. Pomysł zaczerpnięty został ze strony internetowej czasopisma „Biblioteka w Szkole”. W zakładce działania ukazał się ciekawy artykuł dotyczący zabawy czytelniczej, która została przeprowadzona w jednej z bibliotek szkolnych.

Zainspirowana świetnym pomysłem, postanowiłam wcielić go w życie w naszej szkolnej bibliotece. Akcja i u nas cieszyła się ogromnych powodzeniem, zwłaszcza wśród młodszych dzieci, uczniów klas I-III. Jednak w zabawie czytelniczej uczestniczyli również uczniowie z klas starszych. Dokonując wyboru książek do wylosowania kierowałam się nie tylko atrakcyjną szatą graficzną, ale i ciekawą historią zawartą we wnętrzu każdej z nich. Dla młodszych klas przygotowałam między innymi mniej znane baśnie i legendy, historie ulubionych bohaterów (Kubuś Puchatek, Franklin, Śpiąca Królewna, Kopciuszek, Muminki, Martynka), książki o dobrym wychowaniu, ekologii, jak również pozycje w języku angielskim z serii Reading is fun, których bohaterem są np. Pinokio, Kopciuszek, Jaś i Małgosia.

Natomiast starsze klasy oprócz anglojęzycznych propozycji, miały do wyboru książki o tematyce podróżniczej, przygodowej, fantastycznej, młodzieżowej, jak i pozycje mniej znane uczniom, np. Dylematy historii, Leksykon kina, pozycje z literatury regionalnej, tzn. Nasza mała ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baśniach, Częstochowski strój ludowy. Dzięki czemu wiele książek otrzymało drugie życie.

Dla każdej z grup wiekowych przygotowałam, wraz z aktywem bibliotecznym składającym się z uczniów klas VI-VIII, osobno, w widocznym miejscu stanowiska do losowania, jak i ekspozycje książek. Przez trzy dni trwania akcji wypożyczono w jej ramach około 80 książek, co stanowi ok. 40% wszystkich uczniów naszej szkoły. Myślę, że jak na krótki czas trwania akcji to niezły wynik. Kiedy młodzi czytelnicy oddawali książki, dzielili się wrażeniami po jej przeczytaniu i utwierdzili się w przekonaniu, że czasem warto zdać się na los. Wystarczy tylko trochę zachęcić uczniów do czytania, wyeksponować niektóre tytuły, chociażby za sprawą przeprowadzenia właśnie takich akcji czytelniczych. Uczniowie wiedzą, że w naszej szkolnej bibliotece nie ma nudy, często dzieją się ciekawe rzeczy.

Tekst i zdjęcie: Justyna Stefańska
nauczyciel bibliotekarz w SP im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie


PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO „W PAŹDZIERNIKU BIBLIOTEKI SZKOLNE RZĄDZĄ” W RAMACH ZADAŃ NPRCZ

Projekt „W październiku biblioteki szkolne rządzą” realizowano w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych i był wydarzeniem programu NPRCZ.

W październikowy projekt została włączona cała społeczność uczniowska. Biblioteka szkolna przeprowadziła kilka przedsięwzięć promujących czytelnictwo.

Przeprowadzono Powiatowy Konkurs Plastyczno – Poetycki „Mój przyjaciel pies”.  Konkurs odbył się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych: konkurs plastyczny oraz  konkurs poetycki dla uczniów klas 1-3, klas 4-6, klasy 7-8, dla wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu częstochowskiego. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Włączono się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wierz”, której inicjatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta. Postanowiliśmy podarować przepisane wiersze nauczycielom w dniu święta Edukacji Narodowej, aby podziękować za ich wyjątkowa pracę. Wiersze były wybierane z myślą o danej osobie. W pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń w towarzystwie „róży” czekały na nauczycieli wesołe wierszyki. Akcji towarzyszyła wystawka ”Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” ze zbiorów biblioteki szkolnej. Uczniowie chętnie sięgali po książki i czytali wiersze na głos. Poezja okazała się dobrym-DAREM.

Dołączono do I Międzynarodowej edycji V ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Udział w biciu rekordu wzięła cała społeczność szkoły, wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Najmłodszym uczniom przygotowano „Strefy czytania”, w których podczas przerwy czytali tutorzy młodzieżowi.

Wzięto udział w szóstej ogólnopolskiej edycji Wielkiej Zbiórki Książek! „Oddaj książkę – stwórz bibliotekę – zainspiruj innych!”, której inicjatorem jest Fundacja Zaczytani.org. Nasza Zaczytana paczka została przekazana do ogólnodostępnego punktu zbiórki: Częstochowa Alior Bank. Zebrane książki przekazane zostaną do szpitali oraz placówek opiekuńczych i pomocowych.

Zorganizowano akcję czytelniczą „Książka na MEDAL”. Uczniowie klas IV wzięli udział w pojedynku miedzy książkami: serią „Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke a serią „Biuro detektywistyczne Lassego Mai” Martina Widmarka. Rywalizację wygrała seria „Detektyw Pozytywka”. Zadaniem uczniów klas V-VI było zrecenzowanie dowolnej książki, natomiast zadaniem uczniów klas VII- VIII było wykonanie prezentacji multimedialnej „Polecam do czytania…”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Przeprowadzono spotkania czytelnicze w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego CEO „Młodzi w Akcji”- ścieżka PoczytajMY dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Odbyły się zajęcia czytelnicze w oparciu o utwór Hansa Christiana Andersena „Słowik. Dzięki temu utworowi dzieci poznały wzruszającą historię niezwykłego słowika, który swoim śpiewem uzdrawiał. Bohater bajki, okazał się oddanym przyjacielem, który pomógł cesarzowi w trudnych chwilach. A wykonany ze złota słowik – tylko zawodnym mechanizmem, który nigdy nie zastąpi żywego przyjaciela. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w galerii dla uczniów klas I-III „Bohaterowie bajek znanych i mniej znanych”.

Przyjęto najmłodszych uczniów do grona Młodych Czytelników biblioteki szkolnej. Grono czytelników naszej biblioteki powiększyło się o uczniów klas pierwszych oraz drugich. Pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona czytelników podczas uroczystości pasowania na ucznia. Uroczyście przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, czerpać z książek jak najwięcej mądrości i radości. Po przyrzeczeniu nastąpiło wręczenie kart bibliotecznych.

Natomiast dla drugoklasistów pasowanie na czytelników, odbyło się w czytelni szkolnej w dniach 01 – 07 października 2020 r. i miało formę zajęć bibliotecznych.

W czytelni, drugoklasistów przywitały piękne, kolorowe książki. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki oraz sposobem wypożyczania książek. Obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się, jak dbać o książki. Następnie złożyli ślubowanie i zostali przyjaciółmi książki, otrzymując karty biblioteczne oraz zakładki do książek, które wykluczą zaginanie kartek.

Młodzi Czytelnicy stali się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Było to wydarzenie czytelnicze w ramach bibliotecznego programu „Witamy w świecie książek” oraz realizacji zadań NPRCZ.

Święto bibliotek szkolnych zaakcentowano również na VI Ogólnopolskiej Nocy bibliotek pod hasłem „Klimat na Czytanie”. Więcej na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/vi-ogolnopolska-noc-bibliotek-pod-haslem-klimat-na-czytanie/

Przygotowano gazetki okolicznościowe: „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020” (gazetka promująca święto bibliotek), Zbigniew Herbert– polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito” w 96. rocznice śmierci. Zorganizowano ciekawe wystawy: „Książki z dedykacjami” (ekspozycja książek ze zbiorów biblioteki szkolnej opatrzonych dedykacją autora); „Nowości w bibliotece”(ekspozycja książek zakupionych w ramach NPRCZ). 

Październik to ulubiony miesiąc każdej szkolnej biblioteki. Realizując projekt „W październiku biblioteki szkolne rządzą” promowano bibliotekę, uwrażliwiano kulturowo i społecznie, rozwijano wśród uczniów indywidualne zainteresowania i nawyk czytania. Podejmowane działania w ramach święta bibliotek wpisują się w rządowy projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Iwona Tutak- nauczyciel bibliotekarz
Szkoły Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa
w Częstochowie


PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 6 PUŁKU PIECHOTY W STARYM BRONISZEWIE

            29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji uczniowie klasy II i III naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu online zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie. Nauczyciele bibliotekarze przeczytali książkę „Przygoda w wadowickim muzeum, czyli 100 listów do Jana Pawła II”, której autorem jest Marcin Kobierski. Celem spotkania było promowanie głośnego czytania dzieciom, popularyzacja literatury polskiej, popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Papieża Polaka. Uczniowie chętnie uczestniczyli w ciekawym spotkaniu.

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W roku szkolnym 2020/2021 w sposób szczególny czas ten wypełniony został w naszej szkole przez działania promujące czytelnictwo, a będące realizacją założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na szkolnym korytarzu zawisły gazetki okolicznościowe: „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020”, „Historia książki – kilka razy naj”. Na szkolnym Facebooku i stronie internetowej szkoły pojawiły się plakaty zachęcające do zakupu książek na wirtualnych kiermaszach.

Zwieńczeniem akcji promujących czytelnictwo w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych był 23 października 2020 r. Uczniowie gremialnie wzięli udział w I Międzynarodowej Edycji Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu w Czytaniu na Przerwie „Przerwa na czytanie”. W akcji uczestniczyli nie tylko wszyscy uczniowie, ale i  nauczyciele. Uczniowie czytali książki ze szkolnej biblioteki na jednej z przerw, natomiast nauczyciele czytali swoim wychowankom w czasie przerwy śniadaniowej. Również dzieci z oddziałów przedszkolnych wysłuchały bajek czytanych przez szkolne wolontariuszki – uczennice klasy VII. Owocem akcji był wzrost czytelnictwa, szczególnie w klasach młodszych.

5 listopada obchodzony jest Dzień Postaci z Bajek. Właśnie tego dnia uczniowie klasy I zostali włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej. Poznali zasady wypożyczania książek, dowiedzieli się, kim jest czytelnik i co daje czytanie. Następnie obejrzeli prezentację zagadek o postaciach z bajek przygotowaną przez Wydawnictwo Risprint – Teatrzyk Kamishibai. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe zakładki i książeczki – dar anonimowego sponsora.

„Pierwsze abecadło” – wyprawka Czytelnicza dla pierwszaka to akcja Instytutu Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, która w tym roku została przygotowana szczególnie z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Dla uczniów klas pierwszych przygotowano specjalne książki. Pozycja „Pierwsze abecadło” jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które zostały napisane przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci. Nasi pierwszoklasiści też zaczynają tę niezwykłą przygodę – czytanie i odkrywanie świata wyobraźni oraz przyjemność czerpaną z lektury czytanej na początku przy wsparciu najbliższych, a następnie samodzielnie.

Wszystkie misie małe i duże, bure i kolorowe obchodzą swoje święto 25 listopada, czyli w Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z okazji tego święta uczniowie klas I-III mogli obejrzeć prezentację na temat historii Światowego Dnia Pluszowego Misia i poznać wiele misiaków – bohaterów książek, bajek i filmów. Prezentację otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.

Druga połowa listopada to czas, kiedy Szkołę Podstawową im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie zasypują liście. Od kilkunastu już lat szkoła jest bowiem organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „Liściem malowane”. Konkurs, którego adresatami są uczniowie klas I-III z terenu Gminy Mykanów, cieszy się dużym powodzeniem. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs, włączając się w realizację założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, przebiegał pod hasłem „Liściowy bohater książki”. Celem konkursu było nie tylko rozwijanie uzdolnień plastycznych i budzenie szacunku i podziwu dla świata przyrody, ale również propagowanie czytelnictwa. Uczestnicy przez swoje prace plastyczne mieli pokazać, że warto czytać i zachęcali kolegów i koleżanki do przeczytania konkretnych pozycji.

26, 27 i 30 listopada odbyły się pierwsze zajęcia czytelnicze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych realizowane w ramach projektu „Puszczykowe nauki – zwierzątka uczą dzieci”. Dzieci poznały na nich „Cykora” – kotka z książki Magdaleny Kulus i z wielką uwagą wysłuchały jego przygód. Zajęcia będą kontynuowane.

Upowszechnianie czytelnictwa jest także zadaniem zakładki BIBLIOTEKA na stronie internetowej szkoły www.szkolabroniszew.szkolnastrona.pl, gdzie zamieszczane są bieżące wieści z biblioteki. W czasie zdalnego nauczania ukazują się tam również recenzje wybranych pozycji, linki do ciekawych stron o tematyce kulturalnej. Uczniowie i ich rodzice mogą dowiedzieć się o interesujących wydarzeniach i akcjach. Od początku roku szkolnego realizowane są projekty czytelnicze: w klasach I-III „Czytamy ze zrozumieniem”, a w klasach IV-VII „Czytamy? Czytamy!”. Realizacja zadań projektów przewidziana  jest na cały rok szkolny, a ich  zwieńczeniem ma być majowa uroczystość szkolna Dzień Książki i Biblioteki.

Katarzyna Zbień
nauczyciel bibliotekarz
Szkoły Podstawowej im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie


PROMOCJA CZYTELNICTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

W skład Zespołu wchodzą szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Technikum Specjalne nr 13.

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Pierwszym projektem zrealizowanym w ramach NPRCZ było Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego, które miało miejsce 11 września. W spotkaniu tym uczestniczyli kolejno: uczniowie z Technikum nr 13, z klas I-szych Branżowej Szkoły I Stopnia i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11. W przeddzień realizacji tego projektu w bibliotece zostało przygotowane nagranie fragmentu utworu Juliusza Słowackiego. W postać Balladyny wcieliła się pani od matematyki, Aliny pani pielęgniarka a Kirkorem został pan od historii.

Na początku naszej bibliotecznej imprezy uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki przedstawiły cel spotkania i przypomniały w skrócie treść utworu. Następnie został odczytany list Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po liście młodzież obejrzała film ” Lwowskie i śląskie dzieje Balladyny” i wysłuchała pierwszej zwrotki piosenki o Balladynie. Kulminacyjnym punktem programu było zaprezentowanie fragmentu „Balladyny” nagranego przez nauczycieli specjalnie dla celów tej akcji. W celu podsumowania wiadomości dotyczących utworu na każdej z lekcji został przeprowadzony błyskawiczny konkurs ze słodkimi nagrodami. Na uczniów, którzy przynieśli w tym dniu egzemplarze ” Balladyny” czekała niespodzianka w postaci okolicznościowej pieczęci. Za uczestnictwo w Narodowym Czytaniu biblioteka otrzymała specjalny egzemplarz „Balladyny” z dedykacją pary prezydenckiej oraz pamiątkowy dyplom.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Projekt ten, był tym razem skierowany do uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W tym dniu już od samego rana nauczyciele podczas zajęć czytali uczniom wybrane na ten dzień książki. Jednak głównym punktem było spotkanie w bibliotece szkolnej. Sztalugi z okolicznościowymi dekoracjami oraz wystawka książek o św. Janie Pawle II zdobiły tego dnia bibliotekę. Kiedy połączyliśmy się z Biblioteką Pedagogiczną, Panie Anna Hiller i Anna Dąbrowska przeczytały książkę „Przygoda w wadowickim muzeum, czyli 100 listów do Jana Pawła II Marcina Kobierskiego”. Po wysłuchaniu tego opowiadania, uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia św. Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali praktyczne upominki: zakładki do książki, plany lekcji naklejki na zeszyty. Na podsumowanie obejrzeli animowany film o św. Janie Pawle II.

Konkurs plastyczny „Klasowa zakładka do książki”

W październiku z okazji Miesiąca Bibliotek przeprowadzony został w bibliotece  międzyklasowy konkurs plastyczny skierowany do uczniów ze wszystkich szkół. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, z Branżowej Szkoły Specjalnej    I Stopnia i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11. Młodzież wykonała 24 zakładki w dowolnie wybranych technikach plastycznych i z wykorzystaniem różnych materiałów jak: drewno, kasztany, filc, papier kolorowy itp.  Nagrodzone zostały trzy klasy, po jednej z każdej szkoły    i dodatkowo przyznano wyróżnienia dla uczniów, którzy zrobili najwięcej i najładniejszych zakładek. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się podczas apelu szkolnego.

Podsumowując pragnę zwrócić uwagę na to, że nasi uczniowie to młodzież z różnego rodzaju problemami takimi jak: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zespół Aspergera, autyzm, niepełnosprawność ruchowa czy niedosłuch lub niedowidzenie. Pomimo swoich niepełnosprawności chętnie uczestniczą w różnych projektach czy konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną. Nowe książki jakie zostały zakupione dzięki NPRCZ znacznie przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa i zainteresowania biblioteką.

Izabela Jura
nauczyciel bibliotekarz
ZSZS im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie