Promocja czytelnictwa 2022/2023

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KŁOBUCKU

Podsumowanie działań w ramach realizacji Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 –2025”.

Od czerwca do grudnia 2022 roku w szkole podejmowano działania wynikające z Projektu3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uczestnictwo w imprezach czytelniczo- kulturalnych, współpraca z innymi bibliotekami.  Realizacja Programu rozpoczęła się od konsultacji z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły w celu stworzenia listy propozycji książkowych na podstawie których dokonano zakupu książek.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie, wykorzystując księgozbiór biblioteki szkolnej, realizowali następujące projekty czytelnicze:
– 2a,b „ Baśnie, Bajki i bajeczki”,
– kl.4a,b,c „ Dlaczego warto czytać”,
– 5a,b,c „Nasze ulubione książki”,
– 6a,b „Literatura obcojęzyczna”,
– 8a,b,c „Jak się uczyć, aby umieć”.

Oprócz projektów na terenie naszej szkoły odbyły się inne wydarzenia promujące czytelnictwo, w których uczestniczyli uczniowie:

Aktyw biblioteczny powołany na początku roku szkolnego, w skład którego wchodzą chętni uczniowie. Głównym celem jego działalności jest poznawanie przez uczniów źródeł informacji o książkach, rozwijanie zainteresowań poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat, rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji czy pomoc rówieśnikom w doborze interesującej ich literatury. Uczniowie aktywnie uczestniczą w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną, pomagają w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych, w przygotowaniu wystawek okolicznościowych. Zachowują właściwą postawę czytelnika szkolnej biblioteki, dając tym przykład koleżankom i kolegom. Chętnie promują czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej.

Nauczyciele języków obcych pod kierownictwem p. M. Dyły w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych przeprowadzili Projekt Słownik wielojęzyczny oraz konkurs Dlaczego warto uczyć się języków obcych. Biblioteka natomiast, współpracując z nauczycielem języka angielskiego p. K. Sowińską, zorganizowała quiz językowy Na językach, który odbył się podczas przerw w czytelni. Sprawdzał on ogólną wiedzę o językach, ich pochodzeniu i znaczeniu. Przygotowano również wystawę książek obcojęzycznych z zasobów biblioteki szkolnej, co  popularyzowało czytanie książek w oryginalnej wersji językowej. Uczniowie mogli także wziąć udział w zabawach w poprawne wymawianie łamańców językowych i palindromów. Celem tych wszystkich działań było zachęcanie młodzieży do aktywnego współuczestnictwa w kulturze, nauce języków obcych, doskonalenie umiejętności czytania oraz promowania czytelnictwa i komunikacji.

29 września 2022 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, w ramach którego zachęcano uczniów i ich rodziców, opiekunów do wspólnego głośnego czytania książek. Nauczyciele w tym dniu angażowali uczniów podczas lekcji  do głośnego czytania np. tekstów zawartych w podręcznikach, poleceń zadań do wykonania. W bibliotece szkolnej głośno czytaliśmy wybierane przez uczniów pozycje książkowe, jak również zorganizowany został konkurs czytelniczy Piękne Głośne Czytanie.

W październiku jak co roku świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto powstało z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych i jest coroczną okazją do zainteresowania uczniów, nauczycieli, środowiska lokalnego działaniami biblioteki szkolnej. W tym roku zachęcaliśmy uczniów do twórczego spojrzenia na treści czytanych książek. Promowane były pozytywne refleksje związane z czytaniem i przyjazny uczniom wizerunek biblioteki szkolnej. W ramach uczczenia święta biblioteki przygotowano  szereg działań trwających cały miesiąc np.

  • Akcja Książka dla  biblioteki. Do czerwca zachęcamy społeczność szkolną do przeglądu domowych regałów i przekazania bibliotece pozycji zbędnych w domowych biblioteczkach tj. lektury szkolne, literatura piękna dla dzieci i młodzieży czy literatura popularnonaukowa.
  • Promując czytelnictwo, udostępnialiśmy ofertę książkową współpracujących z nami od lat wydawnictw, księgarni czy hurtowni książek. Z powyższą ofertą można było się zapoznać podczas  Kiermaszu Taniej Książki mającego miejsce w bibliotece szkolnej oraz zwiększyć zasoby domowych biblioteczek.
  • Z myślą o zainteresowaniu społeczności szkolnej książką zapraszaliśmy wszystkich do udziału w happeningu Powieści młodzieżowe godne uwagi. To czas, w którym każdy mógł podzielić się swoimi doświadczeniami czytelniczymi i polecić dobrą książkę innym oraz przyłączyć się do wybrania pozycji książkowych do zakupu w ramach NPRCz  (uczniowie mieli możliwość wpisywania na przygotowaną listę propozycji książkowych).
  • Skrzynka propozycji czytelniczych. W bibliotece wystawiono pudełko, do którego uczniowie mogli wrzucać karteczki z propozycjami książek do zakupu oraz przekazano poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia informację o możliwości przesyłania takich propozycji również drogą elektroniczną.
  • Przekazano listę propozycji książkowych do zakupu w ramach NPRCZ Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu do zaakceptowania, jak również poproszono o opinię pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.
  • Biblioteka szkolna zapraszała także do obejrzenia wystawy Najciekawsze pozycje książkowe naszej biblioteki oraz ściennej gazetki tematycznej Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  odbywały się również w październiku pod hasłem Przełamujemy bariery. W ramach działań uczniowie mogli zapoznać się z pozycjami książkowymi znajdującymi się w bibliotece dotyczącymi dysleksji. Przygotowane zostały materiały ćwiczeniowe, z których mogli korzystać chętni uczniowie, co miało sprzyjać poszerzaniu słownictwa, utrwalaniu zasad gramatyki i ortografii. Stanowiło doskonały trening pamięci i spostrzegawczości, pozwalając na rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem.

W ramach Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Człowieka, Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka biblioteka we współpracy z p. K. Sowińską i pod kierownictwem p. A Neczajewskiej-Kozińskiej przygotowywała korzystając z materiałów bibliotecznych Szkolny Konkurs Plastyczny o Prawach Dziecka, Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka oraz Debatę w ramach obchodów  Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Nauczyciele języka polskiego zorganizowali konkursy recytatorskie, które stanowiły eliminacje szkolne do zewnętrznych konkursów recytatorskich.

Konkurs recytatorski poświęcony pamięci Jana Pawła II pt. Blask prawdy i miłości zorganizowany przez  p. A. Neczejewską-Kozinską, E. Żogałę oraz B. Kin. Biblioteka szkolna wspierała przygotowanie konkursu, którego celem było doskonalenie sztuki recytacji oraz przypomnienie o wartościach głoszonych przez patrona szkoły. Nauczyciele języka polskiego przeprowadzili szkolny konkurs recytatorski, korzystając z zasobów Biblioteczki patrona znajdującej się  w bibliotece szkolnej.

Szkolny Konkurs Recytatorski Jesienią, jesienią sady się rumienią…  przygotowały p. Ż. Kęsik oraz A. Kukuła. Propagował on sztukę recytacji, umiejętność prezentacji utworów poetyckich o tematyce jesieni oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

Impreza Czytelnicza Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek realizowany z aktywem bibliotecznym miał za zadanie przypomnieć nasze ulubione postacie z bajek i baśni. W bibliotece na przerwach przez kilka kolejnych dni czytaliśmy bajki i baśnie. Rozmawialiśmy o naszych ulubionych postaciach bajkowych i kochanych bajkach. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczyć w organizowanym 7 października przez p. K. Dąbrowską oraz A. Gosławską Paradzie postaci z bajek oraz w Szkolnym konkursie piosenki z bajki przeznaczonym dla klas I-III.

Uczniowie kl. 1b pod opieką p. A. Kukuły brali udział w Wojewódzkim Konkursie na najbardziej magiczną zakładkę do książki. Rozwijano w ten sposób czytelnicze zainteresowania uczniów oraz propagowano twórczość plastyczną dzieci.

Nauczyciele języka polskiego pod kierownictwem p. E. Żogały zorganizowali uczestnictwo uczniów naszej szkoły w spektaklach: Akademia Pana Kleksa oraz Ania z Zielonego Wzgórza. Głównym celem działania było przybliżenie treści lektury, nauka poprzez zabawę, nowe spojrzenie na lekturę oraz wprowadzenie elementów dramatu jak również promocja książki i czytelnictwa.

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Instytutu Książki realizowanej z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Mała książka-wielki człowiek odbyło się uroczyste przekazanie pakietów wyprawek czytelniczych uczniom klas I naszej szkoły podczas Mikołajkowej lekcji bibliotecznej. Celem strategicznym kampanii był rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych od niemowląt po uczniów klas I, jak również ich rodziców dziadków i opiekunów, podkreślając tym samym rolę i wartość czytania międzypokoleniowego. W ramach promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w bibliotece przygotowano Świąteczny Kiermasz Taniej Książki. Oferta książkowa współpracujących z nami wydawnictw, księgarni czy hurtowni książek pobudzała wyobraźnię czytelników oraz zachęcała do spędzenia przerwy świątecznej z książką. Książki reklamowano także podczas organizowanych przez bibliotekę szkolnych konkursów czytelniczych i czytelniczo-plastyczych, np. Książka na Gwiazdkę. Uczniowie mogli przekazać swoje fascynacje książkowe w ciekawy i twórczy sposób, zachęcając innych uczniów do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki.

Biblioteka szkolna cyklicznie organizuje szereg działań zmierzających do zwiększania świadomości naszych uczniów o bezpieczeństwie w szkole jak i podczas czasu wolnego z hasłem Książka najlepszym przyjacielem. Uczniowie zachęcani są do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz bibliotek lokalnych również podczas ferii zimowych i wakacji.

Podsumowując, należy podkreślić, że w programie brali udział uczniowie z wszystkich klas. Pozytywnym efektem przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest również wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, książki atrakcyjne dla młodego czytelnika oraz lektury szkolne. Biblioteka jest miejscem często odwiedzanym z uwagi na atrakcyjność jej zasobów. Poza tym widoczne jest dużo większe zainteresowanie książką, która rozwija wyobraźnię, jest źródłem wiedzy i zapewnia atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Poprzez realizację procesu dydaktycznego nasza biblioteka w wysokim stopniu spełnia oczekiwania i potrzeby młodych czytelników. Tym samym wciąż wzrosła rola działań biblioteki.

Więcej na stronie: https://sp3klobuck.edupage.org/ 

Joanna Rosicka-Polewka
nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kłobucku