Przegląd Pieśni i Piosenek Górali Polskich

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2021 Rokiem Górali, placówki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie włączyły się w  obchody i  promocję wydarzeń związanych z odkrywaniem świata górali, ich tradycji, wartości i kultury. Tegoroczna edycja konkursu była więc dedykowana bogatej twórczości wokalnej solistów i  zespołów góralskich.

Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie. Patronat honorowy nad Przeglądem Pieśni i Piosenek Górali Polskich objął Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II. Związek Podhalan, jedna z największych organizacji społeczno-kulturalnych w Polsce, łączy górali różnych grup w  84 oddziałach Związku liczącym kilka tysięcy osób.

Przegląd Pieśni i Piosenek Górali Polskich odbył się 16 listopada 2021 r. w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym (sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego. W organizację konkursu zaangażowali się nauczyciele bibliotekarze – dr Agata Arkabus i  Anna Płusa oraz nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 25  – dyrektor placówki Małgorzata Stachurska i Iwona Ledwoń.

Cele konkursu obejmowały:

– Wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.

– Popularyzacja góralskich pieśni i piosenek ludowych.

– Zachęcenie dzieci do pielęgnowania tradycji i kulturowego dziedzictwa narodowego.

– Kształtowanie wśród dzieci postaw prioregionalnych oraz przywiązania do Ojczyzny i regionu.

– Rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (online) przeprowadzania konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.

Występy młodych uczestników oceniało profesjonalne Jury składające się z muzyków, pedagogów oraz osób związanych ze środowiskiem artystycznym:

Piotr Hankus – przewodniczący komisji; wieloletni solista Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, pracownik Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie,

Teresa Turek – członek komisji – nauczycielka i instruktorka śpiewu Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa

Elżbieta Jatulewicz – członek komisji; kierownik muzyczny zespołu „Szalona piątka plus”, nauczycielka, specjalistka w zakresie edukacji regionalnej.

Komisja konkursowa Przeglądu Pieśni i Piosenek Górali Polskich wyłoniła zwycięzców:

I miejsce:
– Julia Szeląg – Królestwo Przedszkolaka w Częstochowie – „W moim ogródecku”.
– Barbara Wierzba – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w – „Takiego Janicka”.

II miejsce:

– Aleksandra Szudzik – Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie – „Składanka góralska”.

Wyróżnienia:
– Klara Liberda – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie –  „Sarna”.
– Pola Kuban – Przedszkole w Wancerzowie – „Hej bystra woda”.
– Blanka Bejm – Przedszkole im. Marii Kownackiej w Węglowicach – „Za górami, za lasami”.
– Wiktoria Krupka – Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie –  „Za górami, za lasami”.

Laureaci oraz uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, przekazane przez instytucje i  placówki:

– Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II

– Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

– Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie

– Dąstal Artykuły Dekoracyjne

Podczas konkursu dzieci wraz z opiekunami miały możliwość obejrzenia i wysłuchania fragmentów muzyki góralskiej oraz Hymnu Górali w opracowaniu muzycznym braci Łukasza i  Pawła Golców. Poczęstunek dla dzieci ufundowało Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność „Społem” w Częstochowie.

dr Agata Arkabus

« z 2 »